XML toewijzen aan een variabele in PHP

Hypertext Preprocessor (PHP) is een scripttaal die wordt gebruikt voor het ontwikkelen en maken van dynamische webpagina's met afbeeldingen en interactieve elementen. Dit wordt aangeboden gratis onder de PHP-licentie en kan worden gebruikt op de meeste webservers evenals besturingssystemen. Extensible Markup Language (XML) wordt gebruikt voor het opslaan van gegevens op een georganiseerde manier die de meeste werkende systemen kan begrijpen. Op uw website met een eenvoudig PHP-script, kunt u een XML-bestand koppelen aan een variabele.

Instructies

1

Klik op "Start", "Alle programma's" en "Kladblok" om de tekst-editing toepassing te openen. Klik op "Bestand" en "New" om een nieuwe PHP-bestand te maken.

2

Type "<? php"en"? >" te gebruiken als de begin- en afsluitcodes. Plaats uw XML-bestand tussen deze tags.

3

Type "simplexml_load_file()" het XML-bestand toewijzen aan een variabele. "Simplexml" vervangen door de naam van de variabele en vul de haakjes met de naam van het XML-bestand. Bijvoorbeeld, als de variabele met de naam "$superxmlfile" en de naam van het XML-bestand is "launch.xml", moet typt u "$superxmlfile_load_file(launch.xml)."

4

Klik op "Bestand" en "Save As". Sla het bestand als een ". Php"bestand. Geef uw bestand een naam en klik op "Opslaan". Upload uw bestand naar uw PHP-server te gebruiken.