Wat Is numerieke in Oracle SQL?Oracle SQL (Structured Query Language) is een programmeertaal die wordt gebruikt voor het verzenden van opdrachten naar databases (in dit geval, Oracle-databases). Functies kunt u een query of manipuleren van de gegevens binnen deze databases.

Functie typen

Oracle-databases hebben twee typen van de functie: enkele rij en groep. Enkele rij functies krijgt u een waarde voor elke rij die u verwerken bij het uitvoeren van een query. Groepsfuncties organiseren de gegevens afhankelijk van de waarden die zijn gegenereerd door een query. Normaal gesproken zou u deze gebruiken om gemiddelden of totaalwaarden te bepalen.

Numerieke functies

Numerieke functies zijn alleen-nummer één-rij-functies. U voert u een getal in uw query en krijgen een nummer in ruil.

Overwegingen

Omdat numerieke functies één-rij zijn, u hen alleen gebruiken voor eenvoudige vragen met antwoorden die geen sorteren vereisen of enig soort berekening.