Vista configureren voor Comcast

Vista configureren voor Comcast


Comcast is een bedrijf dat een scala aan diensten biedt, met inbegrip van digitale kabel, digitale spraak- en internetdiensten. Comcast configureren voor Microsoft Windows Vista vereist na een reeks van stappen om te controleren of de juiste netwerk-eigenschappen worden ingesteld. Anders, de Comcast verbinding mogelijk niet correct.

Instructies

1

Klik op de startknop, dan ga naar het Configuratiescherm en klik op 'netwerk en Internet. Klik op "Netwerk en deelneming midden," dan "Netwerkverbindingen beheren," dan de Klik met de rechtermuisknop op het pictogram voor Comcast en selecteer Eigenschappen. Dit zal omhoog de netwerk configuratie-opties voor uw Comcast verbinding brengen.

2

Klik op het tabblad netwerk richting de bovenkant van het eigenschappenvenster van de verbinding. Om TCP/IP instellen, klik op "Internet Protocol versie 4 (TCP/IPv4) en klik vervolgens op de knop Eigenschappen eronder.

3

Klik op het tabblad Algemeen. Je moet slechts twee knoppen geselecteerd in het algemeen: "Automatisch een IP-adres" en "Obtain DNS-serveradres laten toewijzen." Als deze niet zijn geselecteerd, klikt u op het keuzerondje naast deze opties.

4

Klik op de knop "Advanced..." richting van de rechterbenedenhoek van het "Internet Protocol versie 4 (TCP/IPv4) eigenschappen" vak. Dit zal omhoog een menu Geavanceerde TCP/IP-instellingen brengen. Onder "IP-adressen," moeten "DHCP ingeschakeld" worden opgenomen. Als het niet het geval is, klikt u op "Add …" en kies deze optie.

5

Selecteer het tabblad 'DNS' naast 'IP-instellingen. Als er dat vermeld onder "DNS-serveradressen" of "Deze DNS-achtervoegsels toevoegen", selecteert u deze en klikt u op verwijderen.

6

Selecteer de "WINS" tabblad naast het tabblad "DNS". Dit zal omhoog een lijst met WINS-adressen brengen. Als er WINS-serveradressen worden weergegeven, selecteert u deze en drukt u op "Verwijderen". De enige twee opties die onder dit vak moeten worden geselecteerd zijn "LMHOSTS-lookup inschakelen" en "Standaard" onder "NetBIOS-instelling." Als deze niet zijn geselecteerd, selecteert u deze en drukt u op 'OK'.