Velden verwijderen uit een Microsoft Access-tabel

Na het maken van uw Access-tabel, zou je misschien beseffen dat een van de velden niet langer nodig is. Verwijderen verwijdert geen onnodige codering en de tabel beter leesbaar te maken. Deze instructies zijn voor Access 97.

Instructies

1

Open de database in MS Access.

2

Gebruik de F11 toets om databaseweergave te openen.

3

Klik op het tabblad tabel. Een lijst met tabellen weergegeven.

4

Selecteer de gewenste tabel en klik op openen. De tabel wordt geopend.

5

Selecteer het label (naam) van het veld dat u wilt verwijderen.

6

Klik met de rechtermuisknop. Er wordt een menu weergegeven.

7

Klik op kolom verwijderen.

8

Wanneer gevraagd als u zeker bent, selecteert u Ja. De kolom verdwijnt.

Tips & waarschuwingen

  • Verwijderen van een veld (kolom), worden alle gegevens die u hebt ingevoerd in dat veld voorgoed verwijderd. Zorg ervoor dat u niet nodig hebt van de gegevens voordat verwijderen.