Problemen oplossen met Windows scripthost 5.6

Windows Script Host, ook wel aangeduid als WSH, werd ontworpen als een scripthost voor 32-bits platforms die in Windows werken. Deze download is gratis via Microsoft en omvat beide motoren uit Visual Basic en Java. Voor het uitvoeren van scripts via de Windows Script Host, zal u de "Looppas" functie van de "Start"-menu. Als de scripts niet correct uitvoert, kunt u problemen oplossen met Windows Script Host 5.6.

Instructies

1

Controleer uw netwerkverbinding. Wanneer u voor het eerst beginnen te problemen ondervinden en moet oplossen van Windows Script Host 5.6, zorg ervoor dat u bent verbonden met het netwerk. Een handicap netwerkverbinding kan leiden tot problemen bij het uitvoeren van scripts met WSH.

2

Aanduiding van de script-engine, host naam en time-out waarde. U ontvangt een foutbericht in Windows Script Host 5.6 wanneer het proberen om het gebruik van bepaalde opties zonder eerste aanwijzing van de script-engine, de timeout waarde of host naam. Typ 'WScript Object' in Windows Script Host waarnaar de scriptnaam, host naam en de timeout waarde die moeten worden ingevoerd voor het uitvoeren van scripts.

3

Wijzig de naam van het element bij het uitvoeren van scripts in WSH. Als u geen gebruik maken van een benoemd element, probeer een andere naam om ervoor te zorgen dat de naam uniek en niet worden gebruikt voor een ander element is. Open Kladblok op Windows te wijzigen uw element en vervolgens de hernoemde script opslaan met de extensie .js. Een andere goede praktijken terwijl het oplossen van problemen is om ervoor te zorgen al uw spelling is correct.

4

Kijk op het pad naar het scriptbestand toegewezen. Corrigeren verkeerde bestandslocaties of onjuist pad gegevens als u een foutbericht dat aangeeft ontvangt dat de WSH het scriptbestand kan vinden. Typ de helper functie 'WshNetwork Object' in Windows Script Host om de juiste toewijzingsgegevens.

5

Toewijzen van de juiste extensie op basis van de scripttaal die u probeert te gebruiken in WSH. Een bestandsextensie is vereist met de naam van het bestand tijdens het gebruik van WSH. U zal meestal gebruiken de extensie .js.

6

Ontvangen aanvullende bijstand via het Microsoft Developer Network. Hun WSH support-webpagina's krijgt u aanvullende technieken voor probleemoplossing.