Markeren van een kolom in Word

Net als de felgekleurde makers in het echte leven, kan op het scherm markeren een doel lezers aandacht vragen voor iets specifieks in hun document. Wanneer een Microsoft Word-document al is onderverdeeld in kolommen, is markeren een manier om te onderscheiden tussen deze kolommen. Markeren van kolommen in Word is geen verschillend dan alinea's of zelfs regelmatige pagina's met tekst.

Instructies

1

Open Microsoft Word. Klik op de "bestand" tab. Klik op de "Open" optie en ga naar een document met kolommen. Dubbelklik op de bestandsnaam. Wanneer het document wordt geopend in een nieuw venster, ga naar de pagina met de kolom om te markeren.

2

Klik op de cursor links van de eerste letter of teken in de kolom. Houd de linker muisknop ingedrukt. Sleep de cursor rechts van de laatste letter of teken in de kolom, zodat de hele kolom is gemarkeerd. Een kleine, zwevende pop-upvenster voor tools verschijnt boven het gemarkeerde gebied.

3

Klik op de knop "Tekstmarkeringskleur", die heeft een "ab"-pictogram en een gele onderstrepen, tenzij een andere kleur werd gebruikt in het document. Dit wijst op de kolom in de Word-standaard van geel. De markeerkleur wijzigen, klikt u op de pijl omlaag door de "Tekstmarkeringskleur" en kies een ander gekleurde vierkant. De kolom is nu gemarkeerd.