Instructies voor toegang tot het BIOS

Het Basic Input Output System (BIOS) is het deel dat eerst wordt gestart wanneer u uw computer aanzet. Vaak aangeduid als firmware, wordt uw BIOS opgeslagen op een read only memory chip op het moederbord aangesloten. Regelt uw computerhardware, behoudt basisinstellingen en laarzen van uw besturingssysteem. Toegang tot uw BIOS om te wijzigen van een scala aan instellingen zoals het uitschakelen ingebouwde video na het installeren van een videokaart, computer toegangswachtwoorden instellen en controleren van welke schijf het besturingssysteem wordt opgestart.

Instructies

1

Zet uw computer uit.

2

Schakel de computer weer in. Worden bereid, zodra het begint om door te gaan naar stap 3.

3

Druk op de desbetreffende F-toets of toetscombinatie toegang krijgen tot het BIOS, zodra de fabrikant verschijnt. De bepaalde toets of toetsencombinatie verschilt per fabrikant. Het staat vaak op het scherm van de fabrikant die voor het Windows-scherm wordt weergegeven (zie bronnen voor een lijst met BIOS toegangstoetsen door fabrikant).

4

Navigeer uw BIOS met behulp van de pijltoetsen. Wijzig de instellingen desgewenst met de toetsen op het scherm vermeld.

5

Eventuele gewijzigde instellingen opslaan en verlaat het BIOS. De toets die u drukken moet om te sluiten verschilt per fabrikant, maar is meestal vermeld op het scherm.

Tips & waarschuwingen

  • Wijzigen van de BIOS-instellingen wanneer u niet zeker weet wat je doet, kan uw computer niet correct of helemaal niet uitgevoerd.