How to View Wingdings

How to View Wingdings


Wingdings zijn een handelsmerk lettertype van Microsoft. Dit lettertype verandert van leesbare tekst en weergegeven als afbeeldingen en symbolen. Deze conversie verwijdert alle tekst en maakt het moeilijk om te lezen. Wingdings terug naar leesbare tekst, hebt u nodig tekstverwerking software of enige van de software van de Microsoft Office-suite. Allen u moet doen als de Wingding-tekst wilt bekijken is het lettertype wijzigen naar een leesbare type.

Instructies

Microsoft Word

1

Open het bestand met behulp van Microsoft Word.

2

Markeer de tekst die is in het lettertype van de Wingding door te klikken en de muisknop ingedrukt te houden aan het begin van de tekst. Sleep met de muis om de tekst te selecteren.

3

Klik op de "Home" tab. Klik op het vak van de vervolgkeuzelijst lettertype onder de groep "Lettertype". Kies een leesbare tekst zoals "Georgia" of "Calibri."

4

Klik op de knop "OK".

OpenOffice Writer

5

Open het bestand met behulp van OpenOffice Writer.

6

Markeer de tekst die is in het lettertype van de Wingding door te klikken en de muisknop ingedrukt te houden aan het begin van de tekst. Sleep met de muis om de tekst te selecteren.

7

Klik op de optie "Format". Kies "Karakter" uit de lijst met opties. Als u de werkbalk van de "Opmaak" tonen hebt, kunt u een lettertype uit de drop-down box.

8

Klik op de 'Font' tab. het lettertype omzetten in een leesbare tekst.

9

Klik op de knop "OK".

Microsoft Works

10

Open het bestand met behulp van Microsoft Works

11

Markeer de tekst die in het "Wingding" lettertype. Klik en houd de muisknop op het begin van de tekst. Sleep met de muis te selecteren.

12

Klik op de optie "Format". Kies "Lettertype" in de lijst met opties. Hebt u de werkbalk Opmaak weergeven, kunt u een lettertype uit het drop-down menu.

13

Klik op de drop-down box als uw type lettertype wilt wijzigen.

14

Klik op de knop "OK".