How to: ScrollArea in Python

Python ondersteunt het gebruik van gebied tekstvelden, die gebruik maken van een schuifbalk wanneer de gebruiker typt inhoud die groter is dan de hoogte van het veld. U bepalen de scroll bar interface in Python wanneer u dynamisch het tekstgebied op uw formulieren Python instellen. De scroll interactie bepaalt de positie van de schuifbalk, wanneer het formulier wordt geladen op het bureaublad van de gebruiker.

Instructies

1

Open uw redacteur Python en het broncodedossier die u wilt bewerken. Kopieer en plak de volgende code om het tekstgebied dynamisch te maken:

tekst = Tk()

2

Tekst aan het tekstgebied toevoegen en instellen op de breedte en hoogte voor het besturingselement. De volgende code stelt in een tekstgebied met de naam "myarea":

Text.title('myarea')
TextSize = tekst (tekst, hoogte = 200, breedte = 100)

3

Instellen van het schuifgebied. U kunt een verticale of horizontale schuifbalk instellen. De volgende code stelt een verticale schuifbalk weergegeven voor de gebruiker te gebruiken:

Scroll = Scrollbar (tekst, command=text.yview)
Text.configure(yscrollcommand=Scroll.set)