How to Play geluidsinvoer op computerspeakers

Een geluids- of audio-invoerapparaat is iets dat de overdracht van audio-signalen naar uw computer. Bijvoorbeeld, als u uw MP3-speler tot uw computer met de bedoeling het te beluisteren via de luidsprekers van de computer aangesloten, dat zou een voorbeeld van een audio-invoerapparaat. Als u wilt om muziek te spelen van een van deze apparaten via de luidsprekers van de computer, moet u bestanden correct is geconfigureerd op uw computer.

Instructies

1

Zoek de "LINE IN"-input van de geluidskaart van de computer. Dit is de ingang waar u moet verbinding maken met het invoerapparaat wilt u geluid van dat apparaat afspelen op de luidsprekers van de computer. Meestal zal een geluidskaart zijn toegankelijk via de achterkant van het paneel op een desktop of laptop computer.

2

Sluit uw geluidsinvoerapparaat op de "LINE IN"-ingang op de geluidskaart van de computer met een AUX-kabel.

3

Dubbelklik op de "Volume"-knop in de taakbalk van de computer. Dit wordt de "Volume Control Properties" venster geopend. Zorg ervoor dat de "LINE IN"-regel op uw geluidskaart niet is gedempt. Zorg ook ervoor dat het volume niet helemaal naar beneden is ingeschakeld. Beide van deze dingen zullen u verhinderen kunnend het invoerapparaat beluisteren via de luidsprekers van de computer.

4

Stel het volume op de luidsprekers van de computer op een aangenaam niveau.

5

Druk op "Play" op uw geluidsinvoerapparaat. Het geluid van het apparaat wordt nu afgespeeld via de luidsprekers van de computer.