How to Disable invoertekst in HTML

How to Disable invoertekst in HTML


Voorkomen van bezoekers van de site van het invoeren van gegevens op een webpagina is soms net zo belangrijk als het hen de mogelijkheid om dit te doen. Webpagina's bestaan uit HTML-elementen als tekstvakken en tekstgebieden. Wanneer gebruikers gegevens in deze besturingselementen invoeren, kan de browser een verscheidenheid van taken, met inbegrip van de validering van de gegevens en op te slaan in een database uitvoeren. Echter voordoen situaties waar gebruikers hebben geen autoriteit voor het bijwerken van een HTML-element. Te voorkomen dat iemand u tekst invoert in een besturingselement door het uitschakelen van het besturingselement.

Instructies

1

Open Kladblok en maak een leeg document.

2

Plak de volgende tekst in het document:

<! DOCTYPE html publiek "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional / / nl" "-http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd" >

< html xmlns = "-http://www.w3.org/1999/xhtml" >

< head >

< titel > uitschakelen tekst Input Test < / title >

< script language = "javascript" type = "text/javascript" >

< / script >

< / head >

< body >

< input id = "Tekstvak1" type = "text" / >

< input id = "btnDisable" type = "button" value = "Tekst uitschakelen" onclick = "terug disableText()" / >

< / body >

< / html >

Hiermee maakt u een tekstvak en een knop.

3

Voeg deze code onder de eerste "< script >" tag toe:

functie disableText() {}

var currentObject = document.getElementById("textBox1");

currentObject.disabled = "disabled";

alert("Text Disabled");

}

Hiermee maakt u een JavaScript-functie die de "disabled" eigenschap van het tekstvakbesturingselement ingesteld op 'uitgeschakeld'. Wanneer een gebruiker op de knop klikt, wordt de knop deze functie aanroept. Gebruik de opdracht "document.getElementById" pagina-elementen, zoals "Tekstvak1", beschikbaar maken tijdens een JavaScript-functie. Bijvoorbeeld, als uw pagina bevatte een ander tekstvak met de naam "textBox2", zou u een verwijzing naar het krijgen door het invoeren van deze verklaring:

var currentObject2 = document.getElementById("textBox2");

4

Druk op "Ctrl" + "S." Kladblok opent u het venster "Opslaan als". Typ "abc.html" in het tekstvak "Bestandsnaam". Klik op "Opslaan". Kladblok wordt het bestand opgeslagen als een HTML-document.

5

Open Windows Verkenner. Zoek het bestand en dubbelklik erop. Uw browser zal openen. Typ tekst in het tekstvak. Klik op de knop. De browser zal het tekstvak Ontredderen en weren u vanuit het invoeren van tekst.

Tips & waarschuwingen

  • Naam HTML bestanden alles wat die je wilt. Nagaan of u het bestand een extensie ".html" of ".htm' toe.
  • Als u wilt een besturingselement inschakelen, wijzigen de eigenschap 'uitgeschakeld' "ingeschakeld".
  • De opdracht "document.getElementById" is een belangrijk JavaScript-commando om te leren (zie bronnen). Vele web development technieken gebruik deze opdracht functionaliteit toevoegen aan websites.