How to Create Scheduled Task met VBScript

U kunt de "Win32_ScheduledJob" klasse aanroepen vanuit een VBscript te beheren en geplande taken maken op basis van een script. Met behulp van deze klasse, kunt u het programma dat u uitvoeren wilt, of u wilt het interactief of op de achtergrond uitgevoerd en de precieze datum en tijden u wilt laten uitvoeren. U kunt elk type taak, van een systeem-taak op de achtergrond uitgevoerd om het automatisch openen van een grafisch programma van Windows kunt plannen.

Instructies

1

Open een teksteditor, zoals Kladblok, en maak een nieuw tekstbestand als u een VBScript-bestand nog niet hebt.

2

Kopieer en plak de volgende code in uw tekst-editor-venster:

strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject ("winmgmts:" _

& "{impersonationLevel=impersonate}!\\" _
& strComputer & "\root\cimv2")

Set objNewJob = objWMIService.Get ("Win32ScheduledJob")
errJobCreated = objNewJob.Create

("c:\path\to\program.exe", "********131500.000000-360", _
True , 64, , True, JobId)

Als errJobCreated <> 0 dan
Wscript.Echo "fout: taak creatie is mislukt"
Anders
Wscript.Echo "Taak succesvol aangemaakt"
End If

3

Vervang "c:\path\to\program.exe" na "objNewJob.Create" in de code door het programma dat u wilt uitvoeren. Typ bijvoorbeeld "defrag.exe c:" voor het plannen van een automatische defragmentatie van de "C" schijf.

4

Vervang "*131500.000000-420" in de code met de tijd u de geplande taak wilt uitvoeren, in UTC-indeling. De "1315" deel van de code geeft het tijdstip als 1:15 p.m. en het "360" deel geeft uw tijdzone verschuiving van Greenwhich Mean Time. Bijvoorbeeld, "300" vertegenwoordigt Eastern time, "360" centrale tijd vertegenwoordigt, "420" vertegenwoordigt Mountain-tijd en "480" vertegenwoordigt Pacific time.

5

Vervang de eerste "echte" door "False" als u wilt dat de taak slechts eenmalig uit te voeren.

6

De "64" wordt vervangen door een getal dat de dag van de week die u deze taak uitvoeren wilt op. Het gebruik van "1" voor maandag, "2" voor dinsdag, "4" voor woensdag, "8" voor donderdag, "16" voor vrijdag, "32" voor zaterdag en "64" voor zondag. U kunt ook meerdere datums opgeven door deze met te scheiden "OR." Als u wilt dat de taak wordt uitgevoerd op maandag, vrijdag en zondag, typ bijvoorbeeld "1 of 16 of 64."

7

Vervang de tweede "True" met "False" als u het programma wilt uitvoeren in een verborgen venster. Als u weergeven van een grafisch programma wilt, laat het als "True". Als u wilt een geplande taak uitvoeren in een venster van de achtergrond, zoals een defragmentatie, ingesteld op "False".

8

Sla het bestand met de extensie "VBS".