How to Change Windows Vista Privileges

In het besturingssysteem van Microsoft Vista zijn twee rekeningsoorten mogelijk. Een gebruikersaccount kan administratieve of beperkte bevoegdheden hebben. Wijzigen van bevoegdheden van Windows Vista wordt uitgevoerd in de sectie van de gebruikersaccounts van het Configuratiescherm. Als de gebruikersaccount beheerdersrechten heeft, worden deze rechten alleen gebruikt indien nodig. De functie Gebruikersaccountbeheer verschijnt het dialoogvenster in Vista die beveiligt het bureaublad en bevestigt de wijziging. De gebruiker klikt op "Doorgaan" om de wijziging en om administratieve voorrechten.

Instructies

1

Meld u aan bij Vista met de account van een gebruiker met beheerdersrechten.

2

Klik op de Windows "Start" orb, en selecteer vervolgens "Control Panel".

3

Klik op de "User Accounts en Family Safety" pictogram.

4

Klik op de optie 'Gebruikersaccounts'.

5

Klik op "Een andere Account beheren".

6

Klik op de account om privileges te wijzigen, en klik op "Accounttype wijzigen."

7

Klik op het gewenste accounttype en klik op de knop "Accounttype wijzigen". Het accounttype is nu veranderd in Vista.