How to Back-Up NetApps met Backup Exec

How to Back-Up NetApps met Backup Exec


Backup Exec is een back-up softwareapplicatie gemaakt door Symantec en beschikbaar op de besturingssystemen Windows, Linux en Mac OS. Op verstrekken verbruiker voor het kopiëren van belangrijke bestanden op extra opslagapparaten, zodat de bestanden van hun kopieën kunnen worden hersteld als er iets gebeurt op de originelen. Backup Exec kunt vele types van opslag in entrepot zinspreuk maken van back-ups; in het bijzonder, kunt u back-ups maken op een van de opslagapparaten op de markt gebracht door NetApp, Inc.

Instructies

1

Log in als de beheerder voor Backup Exec. De details voor deze operatie is afhankelijk van de specifieke besturingssysteem waarop Backup Exec wordt uitgevoerd. Bijvoorbeeld, op Linux, log in als gebruiker "root" en uitvoeren

CD /opt/VRTSralus/bin

2

Bepaal de naam van de NetApp-apparaat dat u wilt gebruiken vanuit het oogpunt van het besturingssysteem, en maak een notitie van de naam. De details voor deze operatie is afhankelijk van de specifieke besturingssysteem waarop Backup Exec wordt uitgevoerd.

Bijvoorbeeld op Linux, uitvoeren

Mount

en zoek naar de regel die overeenkomt met de NetApp-apparaat in de uitvoer van "mount." Het resultaat moet een koppelpunt voor een bestandssysteem op het apparaat, zoals "/ media/netAppFS3." Raadpleeg uw systeembeheerder als de keuze niet duidelijk is.

3

Start RALUS, de configuratie-interface voor Backup Exec. De details voor deze operatie is afhankelijk van de specifieke besturingssysteem waarop Backup Exec wordt uitgevoerd. Bijvoorbeeld op Linux, uitvoeren

. / ralus

4

Klik op "Media" op de navigatiebalk van de RALUS. Klik op "Alle media" om alle beschikbare opties weer te geven. Selecteer de NetApp-apparaat met behulp van de naam die u in stap 2 voor het verkregen. "Media taken", klik op "Associate met media set." Selecteer het medium instellen waartoe dit apparaat moet behoren. Klik op 'OK'. Het nieuwe apparaat is klaar om te worden gebruikt in toekomstige back-ups.