Hoe u kunt beperken een tekstvak nummers alleen in Visual Basic 6.0

Hoe u kunt beperken een tekstvak nummers alleen in Visual Basic 6.0


Tekstvakken worden voornamelijk gebruikt voor het ontvangen van de input van gebruikers, of weergavetekst of voorgeprogrammeerd of naar een databasebron. In Visual Basic 6.0, is het besturingselement "TextBox" gebruikt om een tekstvak tekenen in een Windows-formulier. Eigenschappen van het besturingselement kunnen worden ingesteld afhankelijk van de behoeften van de gebruikers. U kunt bijvoorbeeld een tekstvak instellen op alleen-lezen of bewerkbare, met andere achtergrondkleur of met schuifbalken. Het is ook mogelijk om te beperken wat voor soort tekst input dat kan aanvaarden. Informatie over het maken van een programma in Visual Basic 6.0 die een vak tekstinvoer naar getallen alleen beperkt.

Instructies

1

Laden van de Visual Basic 6.0-omgeving door te klikken op pictogram van de snelkoppeling van het programma vanaf het bureaublad, of "Microsoft Visual Basic 6.0" in de "Start"-menu in uw computer te selecteren.

2

"Standaard-EXE" in het dialoogvenster 'Nieuw Project', klik vervolgens op "Open" knop.

3

Voeg een tekstvak in het formulier door te klikken op het besturingselement "TextBox" aan de "gereedschapskist" en vervolgens de gewenste tekengrootte in het vak tekenen. Zorg ervoor dat het breed genoeg te houden tekens invoeren van de gebruiker.

4

Schakel het bijschrift van de tekst door te wissen van het woord "Tekst1" naast de eigenschap van de "Text" in het venster "Eigenschappen" aan de rechterkant van het scherm.

5

Dubbelklik op het tekstvak om de "Code"-venster weer te geven. Dit is waar u zult schrijven de instructies of broncodes die het programma op run-time uitvoeren zal. De broncode die u gaat schrijven zal het valideren van input van de gebruiker en accepteert alleen numerieke tekens, anders wordt het een foutbericht weergegeven.

6

Voeg de volgende code in de gebeurtenis "Text1_Change":

Zoniet dan IsNumeric(Text1.Text)

MsgBox "Numeric input only!", vbCritical, "Invalid Input"

Text1.Text = ""

End If

7

Druk op F5 of selecteer "Run" dan "Start" van het menu om te schakelen naar de runtime-modus.

8

Test het programma om te controleren dat het draait zoals het hoort. Alfanumerieke tekens of een combinatie van letters en cijfers in het tekstvak typen. U ziet een foutbericht dat u te laten weten van de input is ongeldig. Nu, alleen getallen in het tekstvak typen. Als er geen foutmelding verschijnt, wordt het programma correct uitgevoerd.

9

Sla het programma door het selecteren van "Save Project" uit het menu "Bestand". Geven u een bestandsnaam op de daarvoor bestemde ruimte en klik op "Opslaan".