Hoe toegang krijgen tot iFrame met klasse met behulp van jQuery

Een in line frame (iframe) is een HTML-element waarmee u een HTML-document in een bestaand frame. JQuery is een functie rijke JavaScript bibliotheek ontworpen met het oog op de versoepeling van de client-side scripting taal van HTML. JQuery wordt vaak gebruikt voor verbetering van de esthetische functionaliteit van van een website interface, waarmee u dynamische interactieve functies integreren. Met behulp van de ".contents()"-methode kunt u een iframe met jQuery.

Instructies

1

Open uw HTML-project in Windows Kladblok of een andere teksteditor.

2

Voeg de volgende code:

< script >

$('#ID_iframe').contents().find('#DIV_ID').html();

< / script >

"ID_iframe" vervangen door de feitelijke ID van de iframe. "DIV_ID" vervangen door de iframe DIV element-ID.

3

Druk op "Ctrl" en "S" op uw toetsenbord om op te slaan. Sluit Windows Kladblok.