Hoe teken je scheiden van regels in Excel

Hoe teken je scheiden van regels in Excel


Microsoft Excel 2010 kunt scheidingslijnen om te onderscheiden van cellen in een werkblad invoegen. Bijvoorbeeld, kan een scheidingslijn tussen twee kolommen met gegevens helpen verhogen van leesbaarheid. Excel bevat ook vooraf gedefinieerde randen die op een bereik van cellen toepassen kunnen. Het aanpassen van een scheidingslijn om een thema kleur en de lijnstijl, zoals een rode stippellijn om visueel interessanter om gegevens in een werkblad weer te geven.

Instructies

Een randlijn tekenen

1

Open het Excel-werkblad.

2

Klik op het tabblad "Start" op het lint van de opdracht.

3

Klik op de pijl naast de "Grens" knop in de groep "Lettertype" een lijst van randstijlen wilt weergeven. Een aangepaste als regel wilt maken, klikt u op de "Grens trekken" optie in de sectie "Randen tekenen". De aanwijzer wordt geconverteerd naar een potloodsymbool.

4

Klik en versleep de cursor op het werkblad om de regel te beginnen.

5

Laat de muisknop los om het einde van de regel. Pers ieder toonsoort voor het potloodsymbool terug omzetten in een pointer.

Een vooraf gedefinieerde rand invoegen

6

Open het Excel-werkblad.

7

Klik en sleep op het bereik van werkbladcellen waarin u de nieuwe rand of lijn.

8

Klik op het tabblad "Start" op het lint van de opdracht.

9

Klik op de pijl naast de "Grens" knop in de groep "Lettertype" een lijst van randstijlen wilt weergeven.

10

Klik op de gewenste vooraf ontworpen randstijl, zoals "Links rand," "De dikke rand van het vak" of "Top en Double onderrand." De geselecteerde cellen weergegeven de regels.

Tips & waarschuwingen

  • Experimenteer met de opties voor kleur en lijn-stijl. Klik en versleep de cursor op de geselecteerde cellen. Klik met de rechtermuisknop in dit celbereik. Klik op de "Celeigenschappen" om het dialoogvenster "Celeigenschappen" weer te geven. Klik op de "Grens" tab. Klik op de gewenste "stijl", "Kleur" en "Rand" opties. Klik op "OK" om het dialoogvenster te sluiten.