Hoe te wissen van de C-schijf op een IBM Aptiva

Hoe te wissen van de C-schijf op een IBM Aptiva


Wissen van de C:-schijf op een IBM Aptiva is nodig wanneer u alles op het station moet verwijderen. Misschien moet u dit doen als u verkopen, doneren of weggooien van de computer, zoals het zorgt er voor dat de persoonlijke informatie die is opgeslagen op de computer is verwijderd. Wissen, of de opmaak, is het station permanent. Zodra u de inhoud van een schijf wissen, kunnen niet ze worden hersteld.

Instructies

1

Een MS-DOS-opstartdiskette in het diskettestation op uw IBM Aptiva invoegen Als alternatief, als de Aptiva is uitgerust met een cd-rom-station, kunt u een opstart-CD gebruiken.

2

Voer de volgende opdracht na de Aptiva wordt opgestart vanaf de diskette:

format c: /s

Zorgen dat u de "/ s" omdat deze opdracht maakt u de opgemaakte C: drive een systeemstation die u gebruiken kunt om de computer te starten.

3

Druk op de "Y"-toets wanneer u wordt gevraagd of u wilt wissen van alles op de C:-schijf.

4

Typ "fdisk/mbr" nadat het formatteren is voltooid. Hierdoor worden de master-bootrecord en bootloader voor de C: toer, waarmee het opstarten van de computer rechtstreeks vanaf het station zonder een opstartdiskette hersteld.

5

Schakel de computer uit en weer aan om het opnieuw te starten. Plaats de eerste Setup-diskette voor het besturingssysteem dat u wilt installeren. Als u niet wilt installeren van een besturingssysteem op de Aptiva, en liever te verlaten op de schijf die is geformatteerd, zet de computer uit en haal het uit de muur voor opslag.