Hoe te verwijderen Windows Antivirus Pop-ups

Windows Antivirus (a.k.a Windows Antivirus Pro) is een rogue antispywareprogramma die zich voordeed als een beveiligingsprogramma. Het heimelijk installeert met behulp van Trojaanse paarden zoals Vundo en wordt automatisch gestart bij het opstarten van de computer. Zodra geĆÆnstalleerd, het kaapt het register en de systeemmappen, en toont tal intimiderend pop-ups van bedreigingen die het beweert te zijn op uw computer. Zoals andere rogue antispyware programma trucs het u naar de aankoop van een licentie voor de volledige valse software. Stop deze pop-pups door dit schadelijke programma volledig te verwijderen van uw computer.

Instructies

1

Sluit alle momenteel lopende programma's en klik op de Windows-\"Start\" knop. Selecteer \"All Programs\" en selecteer \"Accessories.\" Selecteer \"System Tools\" en klik op \"System Restore\" om de back-up hulpprogramma te starten.

2

Klik op \"Create een nieuwe point\ herstellen" en typ een naam voor het herstelpunt. Klik op \"Create\" om een backup van uw computersysteem.

3

Start uw computer opnieuw op en druk op \"F8\" herhaaldelijk voordat het Windows-logo wordt weergegeven. Dit brengt u naar het Menu geavanceerde opties voor Windows. Scroll naar beneden, selecteert u \"Safe Mode\" en druk op \"Enter\" in te loggen in Windows veilige modus.

4

Druk op \"Ctrl,\" \"Alt\" en \"Delete\" samen het om Taakbeheer te openen. Klik op de \"Processes\" tab en tikken \"Windows Antivirus Pro.exe.\" Klik op \"End proces. \" de volgende resterende processen beƫindigen:
svchast.exe, ANTI_files.exe, dbsinit.exe, desot.exe. Sluit Taakbeheer.

5

Klik op de Windows-\"Start\" en klik op \"run\" of \"Start Search\" (Windows Vista-gebruikers). Typ \"cmd\" (zonder aanhalingstekens) en druk op \"Enter\" om de opdrachtprompt te openen.

6

Type regsvr32 /u + dll-bestand en druk op \"Enter.\" een bericht verschijnt waarin staat dat het dll-bestand niet-ingeschreven is geweest. Bijvoorbeeld, als u wilt uitschrijven m60.dll u Typ regsvr32 /u m60.dll en druk op \"Enter.\" Unregister de volgende dll-bestanden: msvcm80.dll, msvcp80.dll, msvcr80.dll en dddesot.dll. Sluit de opdrachtprompt.

7

Klik op de Windows-\"Start\" en klik op \"run\" of \"Start Search\" (Windows Vista-gebruikers). Typ \"regedit\" (zonder aanhalingstekens) en druk op \"Enter\" het register openen.

8

Druk op \"F3\" te openen van het zoekvenster. Zoek en verwijder de volgende vermeldingen uit het rechter paneel op het register:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Softimer
HKEY_CURRENT_USER\Software\Windows Antivirus Pro
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\ {425882B0-B0BF-11CE-B59F-00AA006CB37D}
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\ {F54AF7DE-6038-4026-8433-CC30E3F17212}
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\ {F54AF7DE-6038-4026-8433-CC30E3F17212}
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Win Antivirus Pro
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\AntipPro2009_12
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\AntipPro2009_12. Klik op \"File\" en klik op \"Exit\" om te sluiten van het register.

9

Klik op de Windows-\"Start\" en klik op \"Search.\" klikt u op de \"All bestanden en mappen\" en klik op \"More Geavanceerd Opties. \" plaatst u een vinkje op alle geven opties voor vergroot de kans dat schadelijke bestanden opzoeken. Zoek en verwijder de volgende bestanden van de Windows Antivirus:
Windows Antivirus Pro.lnk, ANTI_files.exe, msvcm80.dll, msvcp80.dll, msvcr80.dll, Windows Antivirus Pro.exe, dbsinit.exe, wispex.html, i1.gif, i2.gif, i3.gif, j1.gif, j2.gif, j3.gif, jj1.gif, jj2.gif, jj3.gif, l1.gif, l2.gif, l3.gif, pix.gif, t1.gif, t2.gif, up1.gif, up2.gif, w1.gif, w11.gif, w2.gif, w3.gif, w3.jpg, wt1.gif, wt2.gif, wt3.gif, ppp3.dat, ppp4.dat, svchast.exe, bennuar.old, dddesot.dll, desot.exe en sysnet.dat.

10

De Prullenbak leegmaken en start de computer opnieuw.