Hoe te verwijderen van een Database koppeling

Databasekoppelingen worden gebruikt om te verbinden met een databaseserver een andere zodat programmeurs meerdere servers vanaf één locatie kunnen opvragen. Het is een handige manier om aparte databaseservers met verschillende typen toepassingen. Bijvoorbeeld, moet u wellicht een databaseserver die als host optreedt voor alleen rapporten en een andere die als host alleen klant toepassingen fungeert. De verslagen-server te koppelen aan de klantendatabase kunt u gemakkelijk zowel van de ene server worden opgevraagd. Een beheerder kan wil echter de koppeling van de database verwijderen. Dit wordt gedaan in de beheerconsole.

Instructies

1

Klik op de Windows "Start" knop en selecteer "Programma's." Het menu, selecteer "Microsoft SQL Server-beheerconsole."

2

Verwijder de databasekoppelingen voor alleen bepaalde logins. Deze syntaxis wordt een koppeling alleen voor de bijbehorende inloggegevens verwijderd: sp_dropserver @server = 'MyServerName', @droplogins = 'MyLogin'.

3

Koppeling volledig verwijderen. De volgende syntaxis verwijdert de koppeling volledig. Na het uitvoeren van deze code, mislukt opgeslagen procedures of ontwikkelaars de andere server opvragen:
sp_dropserver @server = 'MyOtherServer'.

4

Bekijk de bevestiging. Bij het uitvoeren van de code als een koppeling wilt verwijderen, wordt een geheel getal van 1 of 0 voor bevestiging door SQL Server weergegeven. Als een 1 wordt geretourneerd, is de opdracht is uitgevoerd.