Hoe te verwijderen een Duplicate File in DOS

Dus wilt u een dubbele bestand in DOS te verwijderen. "DOS", of "Disk Operating System," is het besturingssysteem dat dateert van vóór Windows op PC's, en is nog steeds beschikbaar met alle Microsoft Windows-besturingssystemen, tot en met Windows 7. Veel programma's worden nog steeds uitgevoerd in DOS en sommige computerprofessionals DOS gebruikt voor programmering en andere taken.

Instructies

1

Bent u in Vensters, open een DOS-venster, of troepenleiding prompt. Klik op de knop Start, vervolgens op uitvoeren. Typ "cmd" in het vak en klik op OK.

2

Wijzig de directory of map die u wilt verwijderen van een bestand. Hiertoe typt u cd\ en de naam van de directory/map. Als er een map binnen een map, bijvoorbeeld de map All Users binnen Documents and Settings, typt u het volgende: "cd\Documents and Settings\All Users".

3

Verwijder het bestand. Type "del\filename.ext". Zorg ervoor dat u de exacte bestandsnaam, met inbegrip van de uitbreiding (de letters die na de periode komen).

4

Als u wilt verwijderen van alle bestanden in een map, typt u "del\foldername". Het zal u vragen als u zeker bent; Typ "j" voor Ja.

5

Als u wilt verwijderen van een complete map, typt u "rd\foldername".