Hoe te tellen het aantal kolommen in een Access 2007-Database met behulp van SQL

Hoe te tellen het aantal kolommen in een Access 2007-Database met behulp van SQL


Als een ontwerpfunctie voor databases of beheerder die kunt u op de noodzaak om te bepalen hoeveel kolommen in een Access-database tegenkomen om een idee over hoe groot kan zijn. In Access kunt u Visual Basic for Applications gebruiken om deze taak volbracht. In VBA kunt u SQL-instructies die u vervolgens met behulp van een set recordobject uitvoeren kunt bouwen. Het record set object vertegenwoordigt de hele set van records uit de resultaten van de query die u vervolgens gebruiken kunt om te bepalen van het bedrag van de kolommen.

Instructies

1

Klik op "Databasehulpmiddelen" en klik op 'Visual Basic' om Microsoft Visual Basic editor te openen. Maak een nieuwe Sub-procedure door toevoeging van de volgende code:

Private Sub countColumnsInDB()

2

De volgende variabelen te maken door de volgende code toe te voegen:

Dim strSQL As String

Dim tblArray(4) As String

Dim x As Integer

Dim totalClmns As Integer

Dim rst als Recordset

Dim dbs als Database

Instellen van dbs = CurrentDb

3

De tabellen in uw database wilt opnemen in de kolom telling definiƫren.

tblArray(0) = "Klanten"

tblArray(1) = "Werknemers"

tblArray(2) = "Facturen"

tblArray(3) = "Orders"

4

Maak een "For... Loop"en een SQL-query uit te voeren voor elk van de tabellen in de matrix die wordt gedefinieerd in stap drie. Krijgen van het aantal kolommen voor elke tabel en bewaar ook een totale telling voor alle kolommen.

Voor x = 0 tot en met 3

strSQL = "Selecteer" & (tblArray(x)) & ". * FROM" & (tblArray(x)) & ";"

Instellen van de eerste = dbs. OpenRecordset(strSQL)

Debug.Print tblArray(x) "tabel bevat" & rst. Fields.Count & "kolommen"

totalClmns = totalClmns + rst. Fields.Count

RST. Sluiten

Volgende x

5

Het totale aantal kolommen gevonden in uw tabellen weergeven

Debug.Print "aantal kolommen in de database:" & totalClmns

6

Einde van de procedure door te typen "End Sub." Druk op "CTRL" en "G" om het venster Direct weer te geven. Druk op "F5" om de procedure te voeren en de resultaten bekijken via het venster Direct.