Hoe te programmeren met Visual Basic 6

Visual Basic is de Microsoft-gesponsorde gebeurtenisgestuurde programmeertaal. Visual Basic 6 was de volgende naar laatste versie gemaakt van de taal ter ondersteuning van het COM-programmeermodel vóór de release van de .NET-programmeeromgeving. Visual Basic 6 blijft een populaire programmeertaal, echter, vanwege de easy-to-use grafische gebruikersinterface en vooraf gebundelde programmering modules waarmee de ontwikkelaar van de toepassing om te snel programma's te maken zonder te programmeren low-level infrastructuur code eerder vereist voor gebruiker-Interface programma's gedreven.

Instructies

1

De Visual Basic Express Edition Integrated Development Environment (IDE) installeren als u niet over een passende IDE geïnstalleerd op uw computer beschikt (zie bronnen hieronder).

2

Open Visual Basic Express. Maak een nieuw project in de IDE door het selecteren van 'Nieuw Project aan' in het primaire bestand-menu en kies het selectievakje 'Windows Application sjabloon'.

3

De naam van de standaard-toepassing omzetten in "VB6World" van "WindowsApplication1" door één linksklikken de standaardnaam voor de toepassing en de nieuwe database in het veld gemarkeerde tekst te typen.

4

Wijzig de naam van de standaard Visual Basic te "MyVBForm.vb" vanuit naar de wanprestatie "Form1.vb" door de formuliernaam te selecteren en te typen van de nieuwe database in het veld gemarkeerde tekst. Vervolgens kies het menu "Button" pictogram op de IDE-werkbalk en sleept u deze naar de linkerbovenhoek van het formulier Visual Basic editor. Volgende, kies een "Label" controle op de IDE-werkbalk en verplaats het naar het formulier.

5

Klik op het knoppictogram op het formulier en wijzig de naam in "ShowHelloVB wereld" op het gebied van de gemarkeerde tekst. Schakel de labelnaam door links te klikken en te typen "DisplayMyVBWorldHello."

6

Dubbelklik op het besturingselement Opdrachtknop in uw Visual Basic-formulier. De programmering venster zal openen met de fundamentele gebeurtenisafhandeling code al ingevuld op het scherm. Voer de volgende code in de subroutine vooraleer naar de einde-vermelding moet worden weergegeven wanneer de knop wordt geklikt:
DisplayMyVBWorldHello.Text = "Hello woord in Visual Basic!"

7

Klik op de functietoets "F5" menu, en het programma zal compileren en uitvoeren op uw computer. U ziet dan een formulier een knop dat als u druk op ' Hallo wereld in Visual Basic ' wordt weergegeven op het formulier.