Hoe te interpreteren van gegevens met behulp van MS Excel

Hoe te interpreteren van gegevens met behulp van MS Excel


Microsoft Excel is een spreadsheetprogramma waarmee u eenvoudig gegevens van elk type in zijn in kolomvorm net te slaan. Hoewel organiseren van informatie op deze manier mogelijk dat sommige gebruikers behoefte aan de software, is het ook die kunnen analyseren en interpreteren van de gegevens. Ingebouwde functies kunnen u formules of grafieken gebruiken om de relaties in uw gegevens beter te begrijpen. Deze hulpprogramma's kunnen in eerste instantie intimiderend, maar na regelmatig gebruik, kan iedereen gemakkelijk het interpreteren van gegevens met behulp van Excel.

Instructies

Interpreteren met formules

1

Open een Microsoft Excel-werkblad met gegevens die u wenst te interpreteren met behulp van formules.

2

Klik in een cel waar u wilt bouwen van een formulaire interpretatie van de Excel-gegevens.

3

Een reeks numerieke gegevens op het werkblad die interpretatie rechtvaardigen identificeren. Een lijst met productorders, kan bijvoorbeeld de productsubtotalen in elke rij bevatten. U kunt wensen om te bepalen van de gemiddelde kosten van een order door te interpreteren deze rijen met behulp van een formule.

4

Typ een gelijkteken ("="). Alle formules in Excel begint met een gelijkteken.

5

Typ het woord 'Gemiddelde' gevolgd door een haakje openen.

6

Het cellenbereik van de gegevens die u wilt gemiddelde input. Als de eerste cel is een cel C2, bijvoorbeeld, en de laatste cel in de serie C200 is, dan is dit bereik wordt aangeduid als "C2:C200". Merk op dat de dubbele aanhalingstekens niet in de getypte bereik opgenomen zijn. Ook kunt u het bereik door uw muis over de serie te slepen.

7

Typ een haakje sluiten en druk op "Enter". De cel verschijnen nu de gemiddelde kosten van een order.

Interpreteren met grafieken

8

Open een Excel-werkblad dat gegevens bevat. Klik op de kolomletter van een met gegevens die u wenst te interpreteren met behulp van een Excel-grafiek. De hele kolom zal worden geselecteerd. Dit is handig als u wenst te maken van een interpretatie van de grafiek van de kosten van de orde, bijvoorbeeld, die zijn georganiseerd in vele rijen maar altijd in dezelfde kolom is ingevoerd.

9

Klik op het "Invoegen" menu en kies 'Chart' in de lijst. Afwisselend, drukt u op de knop "Grafiek" op de Excel-werkbalk. Er zal een pop-up venster verschijnen. Klik op het type grafiek dat u wilt maken. Klik twee maal op de knop "Volgende" om door te gaan naar stap 3.

10

Titels voor de grafiek en de twee assen invoeren, indien gewenst. Deze zijn optioneel. Wanneer u klaar bent, drukt u op "Volgende".

11

Selecteer de locatie voor de grafiek. De grafiek kan worden geplaatst binnen het huidige werkblad of toegevoegd aan een nieuw werkblad eigen. Druk op "Finish" als alles klaar is. Het gewenste grafiektype weergegeven in het Excel-venster. Het biedt een visuele interpretatie van de gegevens in uw werkblad.

Tips & waarschuwingen

  • Als u vertrouwd bent met de basisprocedure voor het maken van formules en diagrammen, zult uiteindelijk u comfortabel in meer complexe manieren toe te passen.