Hoe te installeren Windows 98 op een PC met XP daarop

Een dual-boot-systeem is een computer met twee besturingssystemen op het. Wanneer de computer opstart, wordt u aangeboden met een boot-menu waarmee u kiezen welk besturingssysteem u wilt invoeren. Dit is handig in software testen en andere toepassingen. Het is zelfs mogelijk om oudere besturingssystemen--bijvoorbeeld installeren, Windows 98 installeren op een PC met XP daarop.

Instructies

1

Ervoor zorgen dat uw computer voldoet aan de eis om het installeren van Windows 98 te kunnen. Terwijl XP kan worden geïnstalleerd op een FAT-, FAT32- of NTFS-schijf, kan niet Windows 98 worden geïnstalleerd naar NTFS. Als uw primaire schijf is geformatteerd voor NTFS, zul je Windows 98 installeren op een secundaire station. Als u nog steeds ruimte op uw primaire schijf voor een andere partitie hebt en zou willen installeren Windows 98 hier, formaat dit voor FAT of FAT32.

2

Maak een Windows 98-opstartdiskette (met cd-rom-ondersteuning). Invoegen in uw \"A:\" drive en herstart uw computer.

3

Plaats de setup-CD van Windows 98 in het cd-rom-station.

4

Op de \"A:\" prompt, type in \"X:\Win98\Setup.exe.\" vervangen door de letter \"X\" voor de letter van het cd-rom-station.

5

Volg de aanwijzingen op het scherm om te installeren van Windows 98. Wanneer de computer wordt u gevraagd naar de locatie waar u wilt installeren, zal het u automatisch presenteren met de directory \"C:\Windows.000.\" Kies \"Other Directory\" en wijzig dit op uw secundaire schijf of de partitie waar u wilt installeren van Windows 98.

Gaan met de installatie. Wanneer u wordt gevraagd de installatielocatie, ziet u C:\Windows.000. Kies andere directory en verander dit naar het station dat u wilt installeren van 98 en naam de map Windows (of iets anders als u liever).

6

De Windows 98-installatie te voltooien. Reboot de computer zodat deze in Windows 98 begint.

Herstellen van de XP opstartlader

7

Bevestigen de XP bootloader zodat u Windows 98 of Windows XP kunt laden. Plaats de opstartdiskette van Windows 98 in uw \"A:\" station.

8

Open Kladblok en maak een leeg document. Kopieer de volgende in het bestand precies zoals geschreven:

L 100 2 0 1 N C:\BOOTSECT. DOS R BX 0 R CX 200 W Q

9

Klik op \"File\" en \"Save As. \" Sla dit Kladblok-bestand op uw Windows 98-opstartdiskette op de \"A:\" station als \"read.scr.\"

10

Reboot de computer, houden van uw Windows 98-opstartdiskette in het station.

11

Typ het volgende achter de \"A:\" prompt:

Debug < read.scr

12

Zorg ervoor dat uw computer kan worden opgestart vanaf de CD-ROM. De meerderheid van computers kan--u wellicht echter enkele wijzigingen aanbrengen in het BIOS. Wanneer u de computer opnieuw opstart, zal het u tonen de toetsaanslagen die duurt tot uw systeem-BIOS. Eenmaal in de BIOS, controleren de \"Boot Order\" sectie om te zien als \"Boot van CD-ROM\" is ingeschakeld. In de \"boot volgorde, \" hebben uw computer zoekt een CD in de CD-ROM te starten vanaf vóór het opstarten vanaf de vaste schijf. Zorg ervoor dat de wijzigingen in de BIOS opslaan voordat u afsluit.

13

Plaats uw XP CD en reboot. Toestaan dat uw computer opnieuw op te starten vanaf de CD met XP. Na een herstart, zal het systeem bepaalde bestanden kopiëren.

14

Kies \"Repair\" wanneer aangeboden met het menu waarin u wordt gevraagd of u \"Repair een bestaande installation\ wilt" of \"Install een nieuwe transactie. \"

15

Voer \"1\" wanneer het systeem vraagt u welke XP-installatie die u wilt herstellen.

16

Voer het wachtwoord voor uw XP-systeem wanneer daarom wordt gevraagd.

17

Typ \"fixboot\" (geen citaten) wanneer de computer geeft u de \"C:\windows\" prompt. Bevestigen dat u dit doen wilt wanneer u wordt gevraagd door de computer.

18

Verwijder de XP-CD uit uw systeem. Start opnieuw op.

19

U zal worden gevraagd met een boot-menu wanneer de computer is voltooid opnieuw op te starten. Dit geeft je een keus aan opstarten in Windows 98 of Windows XP.

Tips & waarschuwingen

  • Wees altijd voorzichtig bij partitioneren van schijven en het aanpassen van de boot sector, als u zou kunnen belangrijke gegevens verliezen. Maak een back-up van al uw belangrijke bestanden en persoonlijke gegevens.