Hoe te doen wiskunde met MS Excel

Hoe te doen wiskunde met MS Excel


Excel is een populaire Microsoft-toepassing. Het is een spreadsheetprogramma geschikt voor het ordenen van gegevens, het produceren van grafieken en diagrammen en het uitvoeren van eenvoudige en complexe wiskundige bewerkingen. Excel's wiskundige functies zijn krachtig vanwege de mogelijkheid om functies te gebruiken. Excel-functies taken automatisch veelvoorkomende wiskunde zoals berekenen van het gemiddelde van een bereik van getallen of vinden het quotiënt van twee getallen. Gebruikers kunnen opmaken van de output van de formule en dat gegevens op verschillende manieren rangschikken.

Instructies

Math met getallen

1

De gelijk-teken typt in een cel om aan te geven dat u een wiskundige functie wilt uitvoeren. Wanneer u in de cel typt, wordt de tekst ook weergegeven in de functie-balk aan de bovenkant van het werkblad. Typ '3 + 3 =' in een cel. De celtekst "6" zal lezen maar de tekst in de balk functie zal "= 3 + 3."

2

Nummers toevoegen als u aan het doen waren toevoeging op papier terug. Begin met het gelijkteken en typt u vervolgens de nummers die u toevoegen wilt, zoals "= 7 + 10". De formulebalk ziet de wiskunde probleem dat u hebt getypt terwijl de cel die u hebt ingevoerd op de getallen in de som zal tonen. U kunt een willekeurig aantal addends op deze manier.

3

Aftrekken met behulp van dezelfde methode gebruikt voor toevoeging. Typ het gelijkteken en vervolgens de getallen die u wilt aftrekken in een cel, zoals "= 15-8."

4

Vermenigvuldigen door te typen van het gelijkteken, waarna de factoren die u wilt vermenigvuldigen. Een sterretje te vertegenwoordigen het vermenigvuldigingsteken gebruikt. Type "= 7 * 10" in een cel en de cel wordt weergegeven "70."

5

Verdelen op dezelfde manier dat u vermenigvuldigen. Beginnen met het gelijkteken en typ het dividend (het nummer worden verdeeld); gebruik '/' voor de divisie symbool en typ vervolgens de deler (het nummer dat het dividend wordt verdeeld). Te typen "= 9/3" zal produceren "3" in de cel.

6

Het opmaken van uw output. Uw math zal niet altijd leiden tot gehele getallen. Klik met de rechtermuisknop op de cel waarin de uitvoer, klikt u op "Celeigenschappen" en de "Nummer" tabblad gebruiken voor het opmaken van de output als een breuk, percentage, in wetenschappelijke notatie of andere opties.

Celverwijzingen en functies

7

Gebruik celverwijzingen wiskunde te doen wanneer u berekenen getallen die al zijn ingevoerd in een spreadsheet. Typ in cel A1 "7" en "3" in cel A2. Typ "= A1 + A2" in cel A3. Cel A3 leest "10".

8

Voeg een bereik van cellen met de functie AutoSom. De Sigma-symbool te zoeken. Het kijkt als een hoofdletter M 90 graden naar links gedraaid. Selecteer de cel die u wilt weergeven van de som in en klik dan op de Sigma, of de knop AutoSom. Selecteer "optellen," Markeer het bereik van cellen dat u toevoegen, wilt vervolgens treffer steken. De nummers zullen automatisch worden toegevoegd en de som wordt weergegeven in de cel die u hebt gekozen. Probeer het eens met de nummers 7, 3 en 10 in de cellen A1, A2 en A3. Selecteer cel A4 en klik op de knop AutoSom. Selcet het bereik van getallen door te klikken op de A1. Sleep de muis tot A3 en laat de muisknop los. A4 zal tonen "20."

9

Invoegen van andere functies. Gebruiken van de getallen in de cellen A1 tot en met A4: 7, 3, 10 en 20. Selecteer cel A5, klikt u op de knop AutoSom, maar nu Kies "Average". Klik en markeer cellen A1 tot en met A4, laat de muisknop los en druk op "Enter". Excel automatisch gemiddelde van de vier nummers samen en '10' in cel A5 weergeven.

Tips & waarschuwingen

  • Experimenteren met andere functies. Excel heeft geprogrammeerd functies te vinden van het nummer van het minimum- of maximumwaarde van een bereik, ronde getallen, getallen omzetten in Romeinse cijfers en vele anderen.