Hoe te doen aftrekken met ExcelMicrosoft Excel bevat veel ingebouwde functies die u gebruiken kunt voor het uitvoeren van wiskundige berekeningen. U kunt wiskundige bewerkingen, zoals het aftrekken, en opgeven hoeveel decimalen u wilt uw antwoord. Excel moet u een gelijkteken voor elke vergelijking of formule in een cel invoeren (zie verwijzingen 1). U kunt de getallen die u wilt aftrekken direct in de formule of de vertel van Excel wilt aftrekken van de inhoud van een andere cel waarnaar u in de aftrekken formule verwijst invoeren. De laatste kunt u verschillende antwoorden berekenen door de inhoud van de cellen waarnaar wordt verwezen te wijzigen zonder het invoeren van een nieuwe formule (zie verwijzingen 2).

Instructies

Het invoeren van getallen rechtstreeks in de formule

1

Bepalen van twee getallen die u wilt aftrekken. Bijvoorbeeld, aftrekken 3 uit 7.

2

Klik in cel A1 in een Excel-werkblad.

3

Type "=," het getal waarvan u aftrekken wilt, "-" en het nummer dat u wilt aftrekken. Druk op "Enter" wanneer u klaar bent met typen. Typ in het voorbeeld "= 7-3" en druk op "Enter". Het resultaat van 4 in cel A1 wordt weergegeven (zie verwijzingen 2).

Verwijzen naar andere cellen in de formule

4

Klik in cel C1 in een Excel-werkblad.

5

Typ het nummer van waaruit u wilt aftrekken en druk op "Enter". Bijvoorbeeld, typ "7" en druk op "Enter".

6

Klik in cel D1.

7

Typ het nummer dat u wilt verwijderen en druk op "Enter". Bijvoorbeeld, typ "3" en druk op "Enter".

8

Klik in cel C2.

9

Type "=", de cel die het getal u wilt aftrekken, "-" en de cel met het getal dat u wilt aftrekken. Druk op "Enter" wanneer u klaar bent met typen. In het voorbeeld, type "= C1-D1" en druk op "Enter". Excel wordt afgetrokken van de waarde in cel D1 uit de waarde in cel C1 en geeft het resultaat van 4 in cel C2 (zie verwijzingen 2).

Tips & waarschuwingen

  • Nadat de cel C2 de formule bevat die verwijst naar de cellen C1 en D1, u kunt verschillende nummers typen in de cellen C1 en D1 en druk op "Enter" en Excel zal automatisch een nieuwe resultaat in cel C2 te berekenen.
  • Om het aantal decimalen rechts van de decimale komma in uw resultaat aanpassen, klikt u op de meer decimalen of decimale verlagen knoppen in de groep getal op het tabblad Start op de top van Excel. De knoppen hebben met een decimale komma nullen en tonen een pijl-links om te vertegenwoordigen een verhoging en een pijl naar rechts om te vertegenwoordigen een daling (zie verwijzingen 3).