Hoe om te scheiden van een String in VBA

Het Visual Basic for Applications (VBA) programmeertaal heeft een "split" functie die u kunt gebruiken bij het scheiden van een tekenreeks. U gebruikt de spaties in de tekenreeks als scheidingsteken, zodat elk woord een eigen waarde in een array variabele wordt. Deze functie is nuttig als u wilt parseren van een aantal waarden in een invoerreeks van een gebruiker.

Instructies

1

Klik op de Windows "Start" knop en selecteer "Alle programma's." "Microsoft Office", klik op de Office-programma dat u wilt bewerken. VBA werkt met Access-databases, Excel-spreadsheets en Word-documenten.

2

Klik op het lint 'Developer' en op 'VBA' om de programmering editor te openen. Maak een string-variabele met de volgende code:

Input As String Dim

invoer = "Dit is een tekenreeks van input"

De invoerreeks vervangen door uw eigen zin of groep van zinnen.

3

Splitsen string met behulp van de functie "split". De volgende code ziet u hoe de split functie op een string-variabele:

split_values = VBA. Split(input)

De bovenstaande code scheidt van de tekenreeks en elk woord gebruikt als een waarde voor de split_values array.