Hoe om te scheiden van een/Etc/Passwd bestand met behulp van AWK

AWK is een krachtige opdrachtregel tekstverwerking tool die komt geïnstalleerd met Unix, Linux en Mac OS X computers en die kan gratis gedownload voor Windows computers. Gegeven een bestand met een standaardindeling, zoals de "/ etc/passwd" systeembestand gevonden op alle Unix machines, kan het bestand in records ontleden en herstructureren van het bestand zo nodig.

Instructies

1

Open de terminal of de MS-DOS-prompt. Op Mac OS X, klik op het pictogram "Spotlight" en typ "Terminal". Op Linux, zal de procedure afhankelijk van uw distributie.

2

Typ de volgende opdracht om te bevestigen dat het/etc/passwd-document op uw systeem bestaat:

kat/etc/passwd

Merk op dat de kolommen van/etc/passwd van elkaar door dubbele punten gescheiden worden. Merk ook op dat op de top van het bestand, kan er een set van commentaar regels die beginnen met "#" die we niet willen nemen in de resultaten.

3

Typ de volgende AWK script om te scheiden van de kolommen waar een dubbele punt voorkomt en de resultaten afdrukken:

grep - v "#" / etc/passwd | awk ' beginnen {FS = ":"}; {print $0}'

Deze opdracht in twee stappen gebruikt eerst de "grep" commando om te filteren op alle regels die met een hekje beginnen. Het dan pijpen ("|") de resultaten awk. Merk op dat de opdracht van de pijp is niet een kleine-case-L, het is het pipe-teken dat kan worden ingevoerd door te drukken op de "shift \" op een Amerikaans toetsenbord.