Hoe om te negeren ruimtes bij het gebruik van lengte C++

In sommige C++ berekeningen, moet u het aantal tekens in een tekenreeks tellen. Om te negeren de spaties in de tekenreeks, moet u eerst een nieuwe variabele maken. Vervolgens strip de tekenreeks van alle ruimtes en berekenen van het aantal tekens in de tekenreeks. De oorspronkelijke tekenreeks intact is gehouden, en u een telling kunt ophalen uit de nieuwe variabele.

Instructies

1

Met de rechtermuisknop op de C++ broncode bestand die uw tekenreeks bevat, en klik vervolgens de "Openen met" popup menu-item. Klik op uw C++ compiler om te openen de code in de editor van C++.

2

Maak een nieuwe variabele om te houden van de gewijzigde tekenreeks. De volgende code ziet u hoe een tekenreeks maken in C++:

Tekenreeks temp = "";

3

Strippen van de spaties uit de string en de nieuwe waarde toevoegen aan de tijdelijke variabele die in stap 2 hebt gemaakt. De volgende code doorlopen van elk teken in de tekenreeks en verwijdert de spaties:

int pos = mystring.find ("");
terwijl (pos! = string::npos)
{

temp = mystring.replace( pos, 1, "" );
pos= mystring.find( " ", pos+ 1 );

}

"Mystring" vervangen door de naam van uw eigen reeks.

4

De lengte van de tekenreeks ophalen. De volgende code wordt de gewijzigde tekenreeks van lengte:

int lengte = temp.length();