Hoe om te binden expliciet naar een domeincontroller

Hoe om te binden expliciet naar een domeincontroller


Domeincontrollers zijn Windows machines gebruikt voor het verifiëren van gebruikers op het netwerk. Domeincontrollers bevatten de gebruikers, computers en machtigingsinstellingen voor alle gebruikers en resource apparaten in het netwerk. U kunt uw computer expliciet binden aan de domeincontroller toevoegen aan het Windows-domein. Het proces gebeurt in de systeeminstellingen van uw computer.

Instructies

1

Klik op de knop Start van Windows en selecteer "Run". In het tekstvak weergegeven, voer "sysdm.cpl" en druk op de knop "Ok". Hiermee opent u de systeeminstellingen voor de Windows-machine.

2

Klik op de tab 'Computernaam' in het systeem instellingenvenster. Dit opent een venster met de computernaam en werkgroep waarvan de computer momenteel is gekoppeld.

3

Klik op de knop 'Wijzigen'. Voer in het dialoogvenster dat wordt geopend, de naam van het domein in het tekstvak met de naam "Domein". Klik op de knop "Ok". Dit bindt de computer naar de domeincontroller.

4

Klik op 'Opnieuw opstarten' wanneer u wordt gevraagd opnieuw opstarten van de machine. De volgende tijd die u de machine reboot, wordt het domein weergegeven in het inlogvenster. U kunt nu inloggen met behulp van de domeincontroller.