Hoe maak je willekeurig getal Codes alleen zelfs op C++

Het genereren van willekeurige getallen is handig bij het uitvoeren van statistische experimenten of bij het ontwerpen van kansspelen. Net als de meeste programmeertalen heeft C++ een random getal genereren opdracht. De uitvoer kan elke integer binnen een opgegeven bereik, ofwel even of oneven zijn. Als u het programma wilt uitvoeren alleen zelfs gehele getallen nodig, kunt u een eenvoudige aanpassing aan de code.

Instructies

1

Initialiseer de random number generator met de volgende opdracht:

srand (time(NULL));

De opdracht "srand" staat voor "zaad willekeurige." Aangezien de random number generator ingebouwd in C++ eigenlijk een pseudo-willekeurige nummergenerator is, moet u de functie met een waarde voor de beginkleur zaad. De invoerwaarde die "time(NULL)" is een nummer dat is gebaseerd op de huidige tijd. "Time(NULL)" zorgt ervoor dat je verschillende zaadwaarden telkens wanneer die u het programma uitvoert.

2

Definieer een variabele met de naam 'Hello' die gelijk is aan een willekeurig getal binnen half het bereik dat u wilt gebruiken voor de uiteindelijke uitvoer. Bijvoorbeeld, als u wilt voor het genereren van willekeurige even getallen tussen 0 en 50, stel de waarde van "Hallo" te zijn tussen nul en 25. Om dit te doen, de volgende code te schrijven:

Hallo = ASELECT() % 26;

Als het bereik bij nul begint, voegt u aan de bovenkant. Dus 25 + 1 = 26.

3

Maak een nieuwe variabele met de naam "Even50", die gelijk is aan "Hallo" vermenigvuldigd met twee. Deze variabele zal altijd worden zelfs, aangezien een even getal te vermenigvuldigen met een willekeurig geheel getal twee altijd oplevert.

Even50 = 2 * Hallo;

De waarde van "Even50" is een willekeurige zelfs geheel getal zijn tussen nul en 50.

Tips & waarschuwingen

  • Vergeet niet dat de namen van de variabelen in C++ hoofdlettergevoelig zijn.