Hoe maak je een sessie-ID in PHP

Een sessie-ID is een uniek nummer gegeven aan een on line sessie. Scheppen van een sessie en aanbieden van een sessie-ID kunt gebruikersgegevens worden doorgegeven van de ene webpagina naar de andere. De functie van de "session_start" PHP de sessie tot stand brengt en wijst de id toe aan De "session_id"-functie haalt de id van de sessie. De "session_id"-functie kan ook worden gebruikt te maken van een specifieke sessie-ID in plaats van een willekeurige één gemaakt hebben. De "session_destroy"-functie verwijdert u de sessie en geeft de id van de sessie.

Instructies

1

Open een leeg tekstdocument in een willekeurige teksteditor.

2

Typ de regel:

<? php

om te beginnen met het PHP script.

3

Type:

session_start();

om te beginnen de sessie en maakt een unieke ID voor de sessie.

4

Type:

Als (session_id() == '') {}

om te beginnen met de instructie "als", waarmee wordt gecontroleerd dat de sessie-ID is gemaakt.

5

Typ de regel:

echo 'Geen sessie-ID!';

afdrukken van de regel "Geen Zittingsidentiteitskaart!" als de sessie niet een ID. gegeven werd

6

Typ de regel:

} else {echo "de sessie-ID is".session_id();}

voor het afdrukken van het id-nummer die werd gegeven aan de sessie.

7

Type:

session_destroy();

de sessie sluiten en vrijgeven van de sessie-ID.

8

Typ de eindcode:

? >

daartoe het PHP script.

9

Opslaan en sluit het bestand.