Hoe maak je een Running som kolom in een Access-QueryMicrosoft Access is een database tool die u gebruiken kunt om rapporten te maken. Een database is een applicatie met tabellen die houden van belangrijke gegevens voor het bedrijf. Microsoft Access wordt gebruikt voor kleine tot middelgrote ondernemingen. Een type rapport gebruikt door programmeurs toegang vanuit een lijst met records in een kolom opgeteld. Microsoft Access heeft een interne functie genaamd "Som()" die totalen van alle records in de query en wordt een lopend totaal weergegeven.

Instructies

1

Dubbelklik op het Access-databasebestand dat u wilt bewerken. Wanneer u dubbelklikt op het bestand, laadt het de database samen met de Access-toepassing.

2

Klik op het pictogram "Zoekopdrachten". Dit venster bevat alle query's in de database is geprogrammeerd. Met de rechtermuisknop op de query die u wilt bewerken en selecteer "Ontwerpweergave" van de opties.

3

Ga naar het veld dat u wilt bewerken in de lijst met velden. Als het veld niet wordt weergegeven, slepen en neerzetten het uit de genoemde tabellen naar de onderkant van het Access-venster. De onderkant van het Access-venster is de lijst met velden die zijn teruggezonden naar de gebruiker.

4

"Som" invoeren in het veld kolom tekstvak met het label "Totale." De vermelding "Som" gelast toegang tot total van het bedrag in de kolom. Dit kan een totaal worden voor geld, gehele getallen of percentages.

5

Klik op de knop "Opslaan" en sluit de query. Dit brengt u terug naar de lijst met query's. Dubbelklik op de nieuwe bewerkte query. Dit wordt de query-code uitgevoerd. In de lijst van de geretourneerde gegevens is het totaal voor de kolom die u bewerkt.