Hoe maak je een lang Document met behulp van Microsoft Word 2007

Hoe maak je een lang Document met behulp van Microsoft Word 2007


Als u een document in Microsoft Word 2007 maakt en moet het toevoegen van inhoud uit een ander bestand, probeer het creëren van een lang document. Volgens Microsoft, wordt een lang document (ook genoemd een hoofddocument of de hoofdtekst van het document) gedefinieerd als twee of meer documenten die worden gecombineerd (of waarnaar wordt verwezen) in een bepaalde volgorde. Invoegen van de inhoud van het hele bestand bespaart tijd en het toegevoegde document erft de stijlen en de lettertypen van uw huidige document. U kunt zoveel documenten als je wilt en de tekst intact laat of verwijderen wat u niet nodig hebt.

Instructies

De lange-Document maken

1

Open een leeg document of een bestaand document in Microsoft Word 2007.

2

Plaats de cursor waar u wilt invoegen het nieuwe document. Klik op de tab "Invoegen" en ga naar de groep "Tekst".

3

Klik op de pijl naast "Object" en kies "Tekst uit bestand." Het dialoogvenster "Bestand invoegen" wordt geopend. Zoek het bestand dat u wilt invoegen en dubbelklik erop. De tekst uit dat bestand zal worden toegevoegd aan uw document.

4

Voorbeeld van de lange document door te klikken op de Microsoft Office-knop, teeltkeus "Afdrukken" en vervolgens "Afdrukvoorbeeld."