Hoe maak je een experimentele stroomschema

Hoe maak je een experimentele stroomschema


Stroomschema's helpen verklaren een proces door de informatie visueel te ordenen en het breken van elke stap of het element van het proces in afzonderlijke symbolen in de grafiek. U kunt een stroomdiagram gebruiken voor het documenteren van een wetenschappelijk experiment. Elk onderdeel van het experimentele stroomschema moet documenteren de kritische stappen van het experiment met inbegrip van uw oorspronkelijke opmerkingen, hypothese, wat je hebt gedaan om te testen uw hypothese, de resultaten, de uitleg van de resultaten en uw conclusie.

Instructies

1

Ontwikkelen van een set symbolen voor uw stroomdiagram. Bijvoorbeeld, is de NASA wetenschap bestanden stelt voor gebruikend ovalen voor start en stop punten, zeshoeken voor opmerkingen, cirkels voor antwoorden, diamanten voor vragen of besluit punten en rechthoeken voor stapsgewijze instructies.

2

Teken uw symbool "Start" en beschrijven het experiment. Als het experiment wordt de groei van de planten, u kunt schrijven, bijvoorbeeld "Start: effecten van licht op plantengroei."

3

Teken een andere pijl van de opmerkingen naar een vak aanbieding van uw uitleg en/of een met vermelding van uw hypothese over de opmerkingen.

4

Teken een pijl van het vak Begindatum naar een tweede vak aanbieding van uw opmerkingen. Branch pijlen uit uw waarneming vak en schrijf in uw eerste opmerkingen over het experiment.

5

Verbinden met pijlen van uw hypothese box de stappen die u moet nemen om te bewijzen of weerleggen uw hypothese. Blijven vakken verbinden met pijlen in je stroomschema ter dekking van uw bevindingen, verklaringen van uw resultaten, en een definitieve conclusie.