Hoe een scherpe collectie van C binden aan een keuzelijst met invoervak

Het duurt slechts een simpele "Add" commando items toevoegen aan een C scherpe ListBox. ListBoxes, wanneer weergegeven op formulieren weergeven nuttige informatie aan de gebruiker van een toepassing. Een andere manier om een C scherpe ListBox vullen is te binden aan een collectie. Een verzameling is een object zoals een generieke "lijst" met verwante items. Bijvoorbeeld, misschien een verzameling van de lijst gevuld met de namen van de auto wel belangrijk om op een formulier weer te geven. De collectie binden aan C scherpe ListBox met één opdracht.

Instructies

1

Open één van uw C scherpe projecten met behulp van Visual Studio. Vinden van uw project opstarten vorm pictogram in de Solution Explorer en dubbelklik op dit pictogram. Het formulier wordt geopend in het ontwerpvenster en worden de besturingselementen weergegeven.

2

Klik op "Weergave" en selecteer "Gereedschapskist" om het Toolbox venster weer te geven. Dubbelklik op het "Keuzelijst" item in het venster van de Toolbox een ToolBox besturingselement op het formulier wilt plaatsen. De werkset heet "keuzelijst1."

3

Dubbelklik op de titelbalk van het formulier om het venster Code weer te geven. Visual Studio plaatst u uw cursor binnen van het formulier 'Load' methode. Deze methode wordt uitgevoerd wanneer de toepassing wordt uitgevoerd.

4

Plak de volgende code in deze methode:

Lijst < tekenreeks > carCollection = nieuwe lijst < tekenreeks > ();
carCollection.Add("Ford");
carCollection.Add("Honda");
carCollection.Add("Pontiac");

listBox1.DataSource = carCollection;

De eerste vier regels code maken een nieuwe collectie met auto namen. De laatste regel wordt de ListBox gebonden aan de collectie door de eigenschap DataSource in te stellen op de naam van de collectie.

5

Druk op "F5" uit te voeren van het project en het formulier weergeven. De "Load"-methode wordt uitgevoerd en de ListBox bindt aan de collectie. De auto-namen worden weergegeven in de ListBox.

Tips & waarschuwingen

  • Als uw toepassing meerdere collecties heeft, kunt u om het even welk van hen aan een keuzelijst binden op elk gewenst moment door de ListBox's DataSource-eigenschap instelt op de naam van de gewenste verzameling. Schakel de items uit een keuzelijst, stelt u de DataSource-eigenschap op null.