Hoe een bestand insluiten in een Access-Database met Visual BasicU kunt een bestand met Visual Basic een Microsoft Access 2007-database koppelen. Access 2007 biedt een nieuw gegevenstype genoemd van de bijlage die u gebruiken kunt voor het opslaan van alle soorten documenten in uw database. U kunt bestanden zoals Word-documenten of digitale foto's opslaan. U moet niet ongerust maken over uw grootte van de database aangezien Access 2007 de bestanden automatisch comprimeert. Een enkele record kan ook omgaan met veelvoudige gehechtheid.

Instructies

1

Start Microsoft Access 2007 en maak een tabel met de naam "Tabel1." Toevoegen van een veld met de naam "Files" en definiƫren van de 'gegevenstype' als "Attachment." Klik op "Databasehulpprogramma's" en selecteer "Visual Basic" op het "Macro"-deelvenster. Maak een tekstbestand in "C:\" met de naam "attachThisfile.txt."

2

Maak een nieuwe sub door te typen "Sub addAttachments()" en Declareer de volgende variabelen binnen de sub:

"Dim db als DAO. Database

Dim rst als DAO. Recordset

Dim rstChld als DAO. Recordset2

Dim fldAttach als DAO. Veld2 "

3

Type "Set db = CurrentDb

Eerste set db =. OpenRecordset("Table1")

RST. AddNew"naar een nieuwe record toevoegt aan"Tabel1."

4

Type "Set rstChld = eerste. Fields("attachments"). Waarde"aan een onderliggende recordset variabele definiƫren.

Type "rstChld.AddNew

Set fldAttach = rstChld.Fields("FileData") ' een nieuw veld toevoegen en instellen van het veld dat binaire gegevens bevat.

5

Type "fldAttach.LoadFromFile"C:\attachThisfile.txt"

rstChld.Update"voor het laden van het bestand wordt gekoppeld en de record bij te werken.

6

Type "rstChld.Close

RST. Update"om te sluiten van de recordset en het bijwerken van het eerste recordset.

Type "eerste. Sluiten"om te sluiten van de recordset en 'End Sub' op de laatste rij indien nodig.

Tips & waarschuwingen

 • Uw definitieve sub moet er zo uitzien:
 • "Sub addAttachments()
 • Dim db als DAO. Database
 • Dim rst als DAO. Recordset
 • Dim rstChld als DAO. Recordset2
 • Dim fldAttach als DAO. Veld2
 • Set db = CurrentDb
 • Eerste set db =. OpenRecordset("Table1")
 • RST. AddNew
 • Set rstChld = eerste. Fields("attachments"). Waarde
 • rstChld.AddNew
 • Set fldAttach = rstChld.Fields("FileData")
 • fldAttach.LoadFromFile "C:\Avelar\eHow\attachThisfile.txt"
 • rstChld.Update
 • rstChld.Close
 • RST. Update
 • RST. Sluiten
 • End Sub"