Het wijzigen van de Master Boot Record

De Master Boot Record is de wijk aan het begin van de magnetische platters van de harde schijf die dat aangeeft parameters voor de schijf, met inbegrip van het bestand type opmaken. Wijzigen van de Master Boot Record bestaat uit het herschrijven van de MBR, nuttig waar het station zich vreemd gedraagt of u hebt ontvangen van een expliciete fout die we van de MBR. Deze procedure kan worden gestart in slechts enkele minuten.

Instructies

1

Open het menu "Start" en tikken voort "Stormloop."

2

Type ter "cmd" en druk op "Enter".

3

Typ in "fdisk" en druk op "Enter".

4

Selecteer het nummer dat overeenkomt met het station met de MBR worden gewijzigd en druk op "Enter".

5

Typ in "fdisk/mbr" en druk op "Enter" om te beginnen het proces.