Het wijzigen van de kleur van de Scrollbar in Microsoft Expression

U kunt de kleur van de scrollbar met trapsgewijze stijl blad verklaringen binnen de body-tags van uw Web-project in Microsoft Expression. De verklaringen van de CSS voor de scrollbar zijn voor de functienaam geplaatst met het woord "scrollbar," zoals "scrollbar-gezicht-color" en 'scrollbar-pijl-kleur'. Bewerken van de CSS-regels voor de webpagina in Microsoft Expression zal resulteren in de kleurvariaties van de scrollbar alleen in de Internet Explorer-browser weer te geven. Andere browsers bieden geen ondersteuning voor de scrollbar kleurvariaties.

Instructies

1

Open het webproject bewerken in Microsoft Expression.

2

Klik op het tabblad van de "Code" om de HTML-code van de pagina waar de scrollbar kleurverandering wordt ingevoegd.

3

Open het venster "Eigenschappen voor CSS" en klik vervolgens op 'Stijlen beheren' als u wilt een bestaand opmaakmodel bewerken. Als alternatief, klik op "Bestand" en klik op "New" om het nieuwe venster te openen. Klik op de "Pagina" tab. Klik op de "CSS Layouts" en klik op een kolom en lay-out formaat in het middelste deelvenster. Klik op 'OK'. De nieuwe stijlpagina wordt weergegeven.

4

Klik op de pagina CSS in de lijst bewerken en vervolgens overschakelen naar de weergave "Code".

5

Zoek de "body"-tags om te bewerken van de definitie van de lichaam-stijl in de CSS-code-pagina.

6

Typ de volgende acht regels code binnen de definitie van de stijl van het lichaam. Wijzig de kleurwaarden op uw gewenste scrollbar-kleuren.

lichaam {}
ScrollBar-pijl-color: #4e698a;
ScrollBar-3dlight-color: #777999;
ScrollBar-darkshadow-color: #766677;
ScrollBar-gezicht-color: #a1b1d3;
ScrollBar-hoogtepunt-color: #e9e9e9;
ScrollBar-schaduw-color: #a1b1c3;
ScrollBar-track-color: #9faac8;
}

Er verschijnt een bericht dat de instellingen worden niet ondersteund door het huidige schema. De reden voor het bericht is dat de scrollbar kleurinstellingen specifiek voor Internet Explorer zijn.

7

Klik op "OK" en klik vervolgens op het pictogram van de "Save" als de wijzigingen wilt opslaan.