Het verzenden van SMS met behulp van Java-toepassingenU kunt een SMS-bericht verzenden naar een telefoon met behulp van een Java-programma. Het zal helpen als u enige ervaring hebben met de Java programmeertaal. U zult ook willen weten van de draadloze drager van uw ontvanger. Ons actieplan is dit: we zullen gebruik maken van dat meest draadloze carriers biedt toegang tot hun SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)-adressen. Vervolgens alles wat er gedaan moet worden is Java gebruiken voor het verzenden van een e-mailbericht aan het juiste adres--namelijk, iets zoals [email protected] De "SMTP-e-mailadressen" koppeling in de sectie Resources bevat een uitgebreide lijst van de SMTP voor bijna elke draadloze drager. U moet ook de voor Java ontwikkelaars winde van de verduistering (als u niet reeds hebt) om de juiste Java libraries snel en eenvoudig te installeren.

Instructies

Eclipse, uw Project, en JavaMail klaar krijgen

1

Download en installeer Eclipse door te navigeren naar http://www.eclipse.org/downloads/ in uw webbrowser. We zullen met behulp van Eclipse onze Java code schrijven en installeren van de bibliotheek JavaMail.

2

Navigeer naar de "JavaMail Download" link in de sectie bronnen. Klik op de blauwe "Download" knop in het midden van de pagina. Schakel het selectievakje "Eens naar JavaMail End User License Agreement" en klik op "Doorgaan". Klik op de koppeling "javamail-1.4.3.zip". Kies sparen het dossier in plaats van om het te openen.

3

Unzip naar de vijl "javamail-1.4.3.zip" door erop te dubbelklikken. Onthoud dan goed waar die het uitgepakt naar.

4

Open Eclipse. Klik op "Bestand" "Nieuw", "Java Project." Typ "SMSText" als de projectnaam en klik op "Finish".

5

Klik op de "SMSText"-map in de Verkenner van het pakket (de werkbalk aan de linkerkant) en selecteer 'Eigenschappen'.

6

Klik op "Java bouwen pad" aan de linkerkant en klik op de "Toevoegen externe potten..." knop aan de rechterkant. Navigeer naar de uitgepakte map "JavaMail-1.4.3" en "Mail.jar" Klik op "OK" en "OK" weer. De JavaMail-bibliotheek nu voor uw SMSText project wordt geladen, en u zult kunnen gebruiken voor het verzenden van e-mails (en vervolgens tekstberichten) met Java.

Verzenden van een bericht

7

Seconde ingedrukt en klik op de "SMSText" in Eclipse project en selecteer "Nieuw," "Klasse". Typ "MailClient" als de naam en klik op "Finish".

8

Selecteer alle code in het venster MailClient.java en vervangen door de volgende Java-Code kopiƫren en te plakken:
importeren van javax.mail. ;
importeren van javax.mail.internet.
;
importeren van java.util.Properties;
openbare klasse MailClient
{

public void sendMail(String from, String to,
String subject, String messageBody) throws MessagingException, AddressException
{
// Setup mail server
String host = "your_email_carriers_smtp";
String username = "[email protected]";
String password = "your_email_password";
Properties props = new Properties();
props.put("mail.smtps.auth", "true");

// Get a mail session
Session session = Session.getDefaultInstance(props, null);

// Define a new mail message
MimeMessage message = new MimeMessage(session);
message.setFrom(new InternetAddress(from));
message.addRecipient(Message.RecipientType.TO, new InternetAddress(to));
message.setSubject(subject);

message.setText(messageBody);

// Send the message
Transport t = session.getTransport("smtps");
try {
t.connect(host, username, password);
t.sendMessage(message, message.getAllRecipients());
} finally {
t.close();
}

}

public static void main(String[] args)
{
try
{
MailClient client = new MailClient();
String from="your_email_address";
String to = "[email protected]";
String subject="Test";
String message="I'm testing. Do you see this?";

client.sendMail(from,to,subject,message);
}
catch(Exception e)
{
e.printStackTrace(System.out);
}

}

}

9

Navigeer naar de link 'E-mail vervoerders SMTP-adressen' in de sectie bronnen. Vind uw e-mail provider, en kopieer de adressen. Selecteer de tekst in de quotes van "your_email_carriers_smtp" (naast "String host =") en plak het adres. Bijvoorbeeld, als u Gmail gebruikt, zal de lijn "String" lezen:
Tekenreeks host = "smtp.gmail.com";

10

"[email protected]" vervangen door uw e-mailadres.

11

"Jewachtwoord" vervangen door het wachtwoord dat u gebruikt om in te loggen om uw e-mail. U zult dit om te laten van Java een e-mail van uw e-mailadres sturen. Maak je geen zorgen, deze informatie niet kan worden gezien of overal verzonden via het web, en is noodzakelijk voor het verzenden van uw tekstbericht; immers, moet de boodschap worden van iemand.

12

In de "public static void main"-methode, door de "your_email_address" naast "uit =" te vervangen door uw e-mailadres.

13

Navigeer naar de link 'Wireless vervoerders SMTP-adressen' in de sectie bronnen. Opzoeken van de draadloze drager van uw e-mailadres (of, als u testen op uw op telefoon willen zou, kunt u uw eigen draadloze drager van adres opzoeken). Bijvoorbeeld, als uw geadresseerde nummer 555-555-5555 en hij/zij maakt gebruik van Verizon Wireless, zal het adres "[email protected]" zijn.

14

"[email protected]" vervangen door het adres dat u in de vorige stap hebt gevonden.

15

Om het even wat dat u willen zou, de "Onderwerp" of "Bericht" wijzigen of kun je ze als "Testing" en "Ik ben het testen. Ziet u dit? ".

16

Druk op de groene afspeelknop als uw code wilt uitvoeren. Niets zal worden output naar het scherm van de console. De ontvanger ontvangt de tekst in een normale hoeveelheid tijd (alsof u de tekst hebt verzonden vanaf uw telefoon).

Tips & waarschuwingen

  • Bij het vervangen van tekenreeksen in de stappen 3 tot en met 9, zorg ervoor om te houden van de aanhalingstekens.