Het verplaatsen van een Centerpoint in Blender

Blender is een 3D modellering van toepassing. Blender heeft vele hulpmiddelen en functies om het proces van het modelleren van een prop of figuur heel simpel te maken. Een van de belangrijkste activiteiten voor een modeler met behulp van Blender gaat positionering modellen of delen van modellen waar zij moeten worden. Centraal in dit proces in het centrum of een-draaitabel punt aten het midden van het model. Er zijn tijden wanneer u wenst te draaien het model rond een ander middelpunt. Dit vereist het scharnierpunt verplaatst.

Instructies

1

Start de toepassing van de Blender. Klik op "Bestand" in het bovenste menu en kies 'Openen'. In het dialoogvenster Ga naar en een model dat u wilt wijzigen het middelpunt voor openen.

2

Klik op de "." op uw toetsenbord. Dit is de "sneltoets" voor het activeren van de 3D-cursor voor het plaatsen van de spil.

3

Klik op het model waar u zou willen hebben draaien. U kunt nu het model roteren zal, en rond de cursor positie. Sla uw werk op.