Het uitvoeren van Java-toepassingen

Java is een programmeertaal die kan worden gebruikt voor het bouwen van programma's die via de interpretator werken. Java is platform-onafhankelijk, wat betekent dat de code kan worden uitgevoerd op elk soort computer. Java-toepassingen kunnen worden uitgevoerd door het inroepen van de tolk op de opdrachtregel. Dit is vereist voor veel Java-toepassingen, die niet een bijbehorende grafische gebruikersinterface wellicht.

Instructies

1

Open het "Start" menu en typ "troepenleiding prompt" in het zoekvak.

2

Selecteer "Troepenleiding Prompt" in de zoekresultaten.

3

Typ "java path\to\program" (zonder aanhalingstekens). "Path\to\program" vervangen door de werkelijke pad naar uw programma's ".exe" of "JAR" bestand, zoals "C:\myprojects\project1\project1.jar."