Het koppelen van gegevens uit een andere Database in Access 2003

Koppelen van gegevens kunt maken en onderhouden van een database die gelijktijdig kan worden gebruikt in verschillende toepassingen. Access maakt automatisch een database en link gegevens vanuit een andere open toepassing.

Instructies

1

Zoek de brondatabase en identificeren van de tabel die u wilt koppelen. Sluit de brondatabase. Controleer of dat geen database geopend in de exclusieve modus is.

2

Open de doeldatabase en controleer of het kenmerk alleen-lezen is. Klik op "Toegang", die op het tabblad van de "Externe gegevens" in de groep "Importeren".

3

Typ de naam van de brondatabase in het vak "Bestandsnaam". Klik op "Link naar de gegevensbron door een gekoppelde tabel te maken" dan "OK."

4

Selecteer de tabel die u wilt koppelen in het dialoogvenster "Gekoppelde tabellen". Klik in het vak opnieuw om de selectie te annuleren.

5

Klik op "OK" om te voltooien. Open de gekoppelde tabellen in de gegevensbladweergave om te controleren dat alles er goed uitziet.

Tips & waarschuwingen

  • Gegevens worden weergegeven als een gekoppelde tabel met een pictogram in het databasevenster.
  • Bruikbare formaten zijn dBASE-bestanden, spreadsheets, tekstbestanden en paradox-tabellen.
  • U niet bijwerken of verwijderen van gegevens die zijn gekoppeld aan een Excel-werkblad.