Het gebruik van het standaardsegment voor lokale Rollback

Terugdraaien segmenten kunnen u wijzigingen ongedaan maken wanneer het programma Oracle 10ga terug een transactie rolt. Ook kunt u een database naar een eerdere staat wanneer er een systeemstoring te herstellen. Merk op dat u voor het gebruik van het standaardsegment terugdraaien, Oracle's OraHome geïnstalleerd op uw computer nodig. U mag de "SQL Plus" tool gebruiken voor het uitvoeren van deze taak.

Instructies

1

Klik op de "Start"-menu en klik op "Alle programma's" om deze optie te selecteren. Klik op de map "Oracle - OraHome."

2

Klik "Application Development" en op "SQL Plus."

3

Typ uw gebruikersnaam en wachtwoord om in te loggen. Direct contact met uw technische ondersteuning als u uw inloggegevens niet weet.

4

Typ (zonder de aanhalingstekens) "Maken TABLESPACE tbspace," thenpress de "Enter" toets. "Tbspace" wordt vervangen door een naam voor uw tablespace.

5

"Maken TERUGDRAAIEN SEGMENT rlbks TABLESPACE tbspace" (zonder de aanhalingstekens) typt en druk op de toets "Enter". "Rlbks" wordt vervangen door een naam voor uw standaardsegment terugdraaien. "Tbspace" vervangen door de naam van de tablespace die u in de vorige stap hebt gemaakt.

6

Type (zonder de aanhalingstekens) "ROLLBACK SEGMENT rlbks," druk op de toets "Enter". "Rlbks" vervangen door de naam van uw standaard terugdraaien segment uit de vorige stap.