Het gebruik van een inlasbare Excel-Object in Visual Basic

Het gebruik van een inlasbare Excel-Object in Visual Basic


Weten hoe te gebruiken van een Microsoft Office Excel inlasbare object in Visual Basic.NET (VB.NET) kan besparen u tijd bij het maken van uw Windows-toepassing. Excel is een spreadsheetprogramma afkomstig is van Microsoft in de Office suite. VB.NET is een computer-, object-georiƫnteerde programmeertaal die is relatief eenvoudig te gebruiken. Het object Excel application emuleert de gebruikersinterface van Excel. Zodra het gedefinieerd in uw toepassing VB.NET, hebt u toegang tot de andere collectie van objecten.

Instructies

1

Start Microsoft Visual Basic Express en klik op "New Project..." uit het menu "Bestand". Klik op "Windows-formulieren toepassing." Klik op 'OK'.

2

Klik op het "Project"-menu en kies "< projectname > Eigenschappen." Klik op 'Verwijzingen', en selecteer "Add". Selecteer 'COM', en klik op "De objectbibliotheek van de Microsoft Excel < versienummer >." Klik op 'OK'.

3

Dubbelklik op "Button" op het "Tools"-deelvenster een nieuwe knopbesturingselement toevoegen aan "Form1." Dubbelklik op "Button1" te openen van de module "Form1.vb".

4

Typ het volgende in de eerste regel van de module:

Invoer Microsoft.Office.Interop

5

Typ het volgende onder "Button1_Click" aan uw Excel objectvariabelen definiƫren:

Dim XLSApp As New Excel.Application

XLSApp.Visible = True

Dim XLSWbks As Excel.Workbooks = XLSApp.Workbooks

Dim XLSWbk As Excel.Workbook = XLSWbks.Add

Dim XLSShts As Excel.Sheets = XLSWbk.Worksheets

Dim XLSSht As Excel.Worksheet = XLSShts("Sheet1")6

Typ het volgende als u wilt toevoegen aan uw nieuwe Excel-werkblad:

XLSSht.Range("A1"). Waarde = "deze code is toegevoegd met behulp van het Excel-objectmodel in VB.NET"

7

Typ het volgende als uw werkmap wilt opslaan:

XLSSht.SaveAs("G:\my2007ExcelWorkbook.xlsx")

Druk op "F5" om het programma uitvoeren, en klik op "Button1" maken van een Microsoft Office Excel-werkmap.