Het configureren van een SSH Client

Het configureren van een SSH Client


SSH is een afkorting van "Secure Shell," dat een middel is van toegang tot een andere externe computer. Voor degenen die een virtual private server (VPS hebben), is het alsof je webhosting account, tenzij u een werkelijke gebruikersaccount op die server hebben en opdrachten op van die server shell uitvoeren kan. SSH is typisch hoe u dit zou doen. Het kan worden vervelend gelet voor het invoeren van uw gebruikersnaam en wachtwoord elke keer dat u toegang krijgen een server op deze manier, tot dus het is goed om te weten hoe u uw SSH-client configureert zodat het voor altijd u herkent.

Instructies

1

Klik op 'Toepassingen' dan "Accessoires" en "Terminal" open een terminal.

2

Typ "mkdir .ssh" en druk op "Enter". Dit wordt een map gemaakt in je home directory en de map names ".ssh."

3

Typ "ssh-keygen - t dsa" en druk op "Enter". De toetsen "id_dsa" en "id_dsa.pub" zal nu worden gemaakt en geplaatst in de map ".ssh".

4

Typ "chmod 600 .ssh/id_dsa" en druk op "Enter". Hierdoor verandert de machtigingen voor de sleutel "id_dsa", zodat alleen u het kunt lezen.

5

Type "scp.ssh/id_dsa.pub [email protected]:" (Let op de dikke darm) en druk op "Enter". Typ uw wachtwoord in wanneer daarom wordt gevraagd en druk op "Enter". De sleutel van de "id_dsa.pub" worden nu gekopieerd naar de basismap op de externe computer.

6

Type "ssh [email protected]" waar "gebruiker" is uw gebruikersnaam en "ip" is het IP-adres, of web domein van de computer wilt openen, en druk op "Enter". U zal worden gevraagd of u wenst te houden aansluiten. Typ "ja" en druk op "Enter".

7

Typ uw wachtwoord in wanneer daarom wordt gevraagd en druk op "Enter". Nu zult u in de home directory van de gebruiker op de externe computer.

8

Type "kat id_dsa.pub >> .ssh/authorized_keys" en druk op "Enter". Dit wordt de "id_dsa.pub" toets aan het "authorized_keys" bestand op de externe computer.

9

Typ "chmod 700 .ssh" en druk op "Enter". Hiermee wijzigt u de machtigingen van de map ".ssh" op de externe computer.

10

Type "ssh [email protected]" net als voorheen, en u moet zitten kundig voor toegang tot de externe computer zonder het invoeren van een wachtwoord.