Het bijwerken van een rij in de DB2

Het bijwerken van een rij in de DB2


DB2 is een krachtige database managementsysteem ontwikkeld door IBM dat is schaalbaar en betrouwbaar. Een rij in een DB2-tabel is gewijzigd met de instructie "Update". "Update" verklaringen kunnen leiden tot de uitvoering van triggers, die leiden meerdere updates tot kan moet worden gecontroleerd. Ook moeten de update-waarden corresponderen met het juiste gegevenstype van de kolom wordt bijgewerkt.

Instructies

1

Verbinding met de database. Definieer een primaire sleutel voor uw DB2-tabel als een niet bestaat nog; de primaire sleutel vertegenwoordigt een kolom in de tabel--gewoonlijk de eerste kolom--dat is altijd uniek. Deze waarde wordt gebruikt als aanduiding van de rij die moet worden bijgewerkt in een 'gezochte update'.

2

Schrijf uw update SQL-instructie met de primaire sleutel in het predicaat. (Het predicaat is ook bekend als de "Where-component" van de verklaring.) Dit zorgt ervoor dat slechts één rij worden bijgewerkt. Als een primaire sleutel bestaat niet, maar men kan niet worden gemaakt, twee of meer kolommen die de rij unieke en opgeven voor deze kolommen in het predicaat identificeren. Dit staat bekend als een "gezochte update" omdat de tabel wordt gezocht naar de overeenkomende criteria die zijn opgegeven in het predicaat afzonderlijke rij of rijen te identificeren.

3

Uitvoeren van een "gepositioneerd bijgewerkt" als met behulp van een cursor. Plaats de cursor op de rij die u wilt bijwerken. De update-instructie gebruikt "Waar huidige van," gevolgd door de naam van de cursor, om te identificeren van de rij bijwerken. Omdat de cursor zich bevindt op de rij die u wilt bijwerken, is geen zoekopdracht uitgevoerd. Deze methode zorgt er ook voor dat slechts één rij wordt bijgewerkt, overwegende dat met het "gezocht update," meerdere rijen met één instructie kunnen worden bijgewerkt.

4

De waarden die u wijzigen wilt door de naam van de kolom en ingesteld als gelijk aan de nieuwe waarde opgeven. Het sleutelwoord "Set" wordt gebruikt voor het toewijzen van de nieuwe waarden. Groot aantal kolommen, gescheiden door komma's, kunnen worden bijgewerkt in een update-instructie.

5

Uitvoeren "Commit" als de aangebrachte wijzigingen wilt opslaan. U kunt uitvoeren een "Select" uit de tabel die u gewijzigd om te verifiëren dat uw gegevens heeft bijgewerkt.

Tips & waarschuwingen

  • Moet u opgeven dat of een rij in de "waar"-clausule opgenomen elke rij in de tabel wordt bijgewerkt.