Het bewerken van XML in FeedBurner en Joomla

U kunt XML-bestanden in FeedBurner en Joomla zonder speciale software. Natuurlijk, kunt u een XML-editor voor het bewerken van de XML-gegevensbestanden als u wilt, maar u kunt ook openen en bewerken van deze bestanden in een eenvoudige teksteditor zoals Kladblok. De Extensible Markup Language (XML)-bestandsindeling is vergelijkbaar met de HTML-indeling, en de XML-indeling is uitgegroeid tot de standaard voor het opslaan en verplaatsen van gegevens via het Internet. FeedBurner en Joomla zijn slechts twee van de vele Web-toepassingen die gebruikmaken van XML-bestanden voor gegevensopslag.

Instructies

1

Start Kladblok of een andere teksteditor op uw computer geïnstalleerd.

2

Klik op de optie "Bestand" op de bovenste menubalk.

3

Klik op de "Open" optie. Het dialoogvenster bestand openen lanceert.

4

Ga naar het XML-bestand in het dialoogvenster; Klik op het en klik vervolgens op de knop "Openen". Het XML-bestand wordt geopend in Kladblok voor bewerken.

5

Klik op de optie "Bestand" op de bovenste taakbalk en selecteer "Opslaan" om op te slaan van de bewerkte XML-bestand met uw wijzigingen.